Oreda i Fjärdhundraplan ska rättas till

Önskemålet från Fjärdhundra församling om en planändring för att kunna utöka parkeringen vid församlingshemmet har lett till detaljplanen från 1970 ändras på flera sätt.

17 juni 2019 13:00

Församlingshemmet, tidigare missionshus, ligger på mark för småindustriändamål. Grannfastigheten öster om församlingshemmet, vars ägare inte har något emot att sälja mark till församlingens parkering, har i planen delvis prickad mark, mark som avsattes för att ge Fjärdhundraborna tillgång till skogsområdet norr om församlingshemmet. Men marken har aldrig lösts in, och väster om församlingshemmet är en befintlig väg till samma skogsområde, en väg som går på mark planlagd för bostäder och handel.

För att bringa reda i planbestämmelserna kommer en ny detaljplan att tas fram, och den beräknas vara klar att antas i slutet av 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille