Nytt system ska stoppa dataintrång

Enköpings kommun satsar miljonbelopp på IT kommande år. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till en investering på 1,4 miljoner kronor i system för intrångsdetektering.

23 augusti 2019 19:00

Som EP tidigare skrivit har kommunens revisorer riktat allvarlig kritik mot säkerheten i kommunens IT-system. De nya systemen för intrångsdetektering är ett steg i att åtgärda brister.

De 1,4 miljonerna kronor ska användas för att installera en central funktion där alla kommunens loggar samlas och händelseförloppen kan följas. Det andra systemet ska analysera loggarna kontinuerligt för att hitta avvikelser i användarnas beteenden och larma om avvikelser i dem.

De nya systemen planeras vara i funktion från årsskiftet. Driftkostnaden beräknas till 1,1 miljoner kronor årligen och kommer att fördelas mellan nämnderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiv till investeringen, och pengarna kommer att tas från potten på fem miljoner kronor som finns avsatta i 2019 års budget. Tidigare har miljö- och byggnadsnämnden beviljats 1,1 miljoner kronor till ett länge önskat nytt ärendehanteringssystem till miljöavdelningen.

I förslaget till investeringsplan för kommunstyrelsen åren 2021-2030 ingår reinvesteringar i it på drygt 80 miljoner kronor. Drygt 12 miljoner kronor årligen avsätts för nyinvesteringar kommande fyra år.

Trots att satsningar görs på utveckling av digitala tjänster och it-säkerhet i Enköpings kommun är Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande inte nöjd. Han hänvisar till rapportering i Sveriges radio den senaste veckan:

- Nej, det behövs mera resurser bland myndigheter på alla nivåer. I Enköping arbetar vi vidare i den takt vi kan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille

Ämnen du kan följa