Nytt fokus på Aroslänken

Planeringen för Aroslänken måste påbörjas menar riksdagsledamot Niclas Malmberg som nu lämnat in en motion till riksdagen i frågan.

20 oktober 2017 11:26

Både ur regionalt och nationellt perspektiv är det viktigt att planering av Aroslänken, tågförbindelsen mellan Enköping och Uppsala, påbörjas. Det skriver Niclas Malmberg (MP), riksdagsledamot från Uppsala län, i sin motion.

Han menar att behovet av järnvägsförbindelsen är uppenbart i regionen.

–­ Pendlingen på sträckan Enköping-Uppsala är stor både med buss och bil och det är en fördel ur klimatperspektiv att föra över den till järnväg, säger han.

Kapaciteten på väg 55 behöver ökas men en järnväg skulle ge ett minskat behov av väginvesteringar. En tågförbindelse längs sträckan skulle även kunna göra samhällen som Örsundsbro och Ramstalund mer attraktiva.

Ur ett nationellt perspektiv skulle järnvägssträckan minska sårbareheten när det gäller tågförbindelser till och från Stockholm och ge alternativa resvägar.

På regional nivå har frågan ett stort intresse, Enköpings kommun lyfte bland annat fram den i sitt remissvar på länstransportplanen.

På riksnivå är diskussionen dock inte lika het.

– Det beror delvis på att vi haft fokus på fyrspårfrågan mellan Uppsala och Stockholm, säger Niclas Malmberg.

I förslaget till den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 är en utökad kapacitet på järnvägssträckan Uppsala-Stockholm prioriterad. Det menar Niclas Malmberg gör att en ny järnväg mellan Enköping och Uppsala blir än mer motiverad då det ger nya möjligheter att leda trafik från västra Svealand mot Uppsala-Arlanda-Stockholm.

Niclas Malmberg vill därför att regeringen ger i uppdrag åt Trafikverket att inleda planeringen av Aroslänken så att man kan gå vidare med en investering under nästa planperiod. Motionen kommer troligen att behandlas i trafikutskottet under våren 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!