Svårigheter att rekrytera ögonläkare och specialistutbildade sjuksköterskor till Enköping är anledningen till att verksamhetsansvaret flyttats. Sjukhusstyrelsen tog beslut om flytten i juni, och Akademiska och lasarettet har varit helt eniga om att samgåendet.

– Mottagningen för rutinkontroller av de ungefär 1 500 patienter som berörs är nu öppen 2-3 dagar i veckan med personal från Akademiska, säger Marianne Säfwenberg, chef för avdelningen för ögonmottagning, ögonoperationer och ögondagkirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Formellt tog Akademiska över från 1 september. Enligt Marianne Säfwenberg ligger man efter en del eftersom personalsituationen i Enköping länge varit ansträngd, men köerna börjar nu betas av.

Artikelbild

| Linda Eriksson och Marianne Säfwenberg i ett av undersökningsrummen på lasarettet.

Om läkarbedömning behövs hänvisas patienten till Akademiska. De senaste två åren har det inte funnits någon ögonläkare anställd vid lasarettet vilket är en av anledningarna till Akademiska nu tar över:

– Rekrytering av ögonspecialister, såväl läkare som sjuksköterskor, är svår överallt, men extra svår på ett mindre lasarett där en läkare blir ensam ansvarig, säger Marianne Säfwenberg.

En av de som kommit till lasarettet från Akademiska är Lidija Tomic, som i huvudsak arbetar med fotografering och analys av ögonbottnar. Hon har doktorerat på diabetes och ögonsjukdomar efter forskning vid Akademiska.

– Rutinkontrollerna går bra att göra här men lite mer avancerade undersökningar måste göras vid Akademiska. Längre fram kan vi kanske få möjlighet att köpa in mera avancerad utrustning hit, men det är en budgetfråga, säger Lidija Tomic.

Artikelbild

| Marianne Säfwenberg, avdelningschef för ögonmottagning, ögonoperationer och ögondagkirurgi vid Akademiska. sjukhuset.

I rummet intill sitter Linda Eriksson, optiker med medicinsk inriktning, och tar emot patienter som behöver kolla synfält och ögontryck. Hennes tjänst flyttades till Akademiska från lasarettet i och med samgåendet.

– Jag tror samgåendet ger en kontinuitet i läkarkontakter som förenklar för både personal och patienter, säger Linda Eriksson.

Artikelbild

| Linda Eriksson, optiker med medicinsk inriktning, vid apparaten där synfält mäts.

Erik Wallin från Bålsta är en av dem som fått sina ögonbottnar fotograferade och analyserade vid lasarettet:

– Det såg bra ut, jag sköter mig, säger han belåtet efter besöket hos Lidija Tomic.

Artikelbild

| Lidija Tomic fotograferar och analyserar ögonbottnar.

– Och det är mycket bättre att åka till Enköping för kontroller jämfört med Akademiska. Inte minst för att det är så knöligt med parkering där, lägger han till.