Upplands lokaltrafik (UL) och Enköpings kommun höll det första medborgardialogmötet utanför järnvägsstationen på torsdagskvällen.

Flera pålästa medborgare dök upp redan vid start med synpunkter på det nuvarande bussnätet och på vilka förändringar man vill ha.

Läs mer: Nya busslinjer om fyra år

Artikelbild

| Medborgardialogen hölls i UL:s tält utanför stationen. På lördag blir det dialog vid Gustav Adolfs plan.

Krångliga tidtabeller och bristen på direktturer till centrum var några åsikter. Många synpunkter är sådana som UL redan känner till.

– Men vi tycker att det är jättebra att den bilden förstärks, säger Annette Öqvist från UL.

Håkan Jonsson som bor i Fanna passade på att framföra sina åsikter.

– Bussturerna över Fanna är rena rundturen, på morgonen tar bussturen bara några minuter till stationen men på eftermiddagen går den över Åkersberg och kan ta 20 minuter. Sen går vissa turer bara till stationen, säger Håkan som gärna ser turer som går direkt till centrum.

– Det bor många äldre i Fanna och nu tar de färdtjänst istället eftersom det är för svårt att åka buss, tillägger han.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och blir en del i underlaget för de olika alternativ som ska tas fram över ett nytt busslinjenät i Enköping.

– När alternativen är klara kommer det att hållas ett samråd i vår och en ny medborgardialog med ett mer konkret förslag, säger Annette Öqvist.

Planen är att de nya busslinjerna ska tas i bruk sommaren 2022. Mycket arbete måste göras med infrastrukturen, exempelvis busshållsplatser som måste flyttas eller anpassas.

Även på lördag, 1 december, hålls en medborgardialog och då vid Gustav Adolfs plan.