Nu skapas nya planer för Myran

I dag startar den stora arkitekttävlingen där förslag på Myranområdets utveckling ska läggas fram.

18 mars 2019 12:55

Europan 15 är en tävling där unga arkitekter ger förslag på hur man kan förvandla före detta industri- eller hamnområden till nya stadsdelar. En urban förnyelse med blandade funktioner och med ett högt arkitektoniskt värde.

Sju kommuner i Sverige deltar i årets tävling och Enköping är en av dem. Här är det Myranområdet som står i fokus och där kommunen vill se en framtida utveckling av området med bostäder, handel och andra verksamheter.

På plats vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) vid startskottet för tävlingen på måndagen finns kommunalrådet Ulrika Ornbrant (C) och tillförordnad stadsarkitekt Domagoj Lovas.

– Myran har ett spännande och viktigt läge mellan motorvägen och järnvägen. Utvecklingen där kommer att synas och märkas av många. Jag tror att arkitekternas tankar och lösningar för framtiden också går att använda i andra utvecklingsområden i Enköping, säger Ulrika Ornbrant.

Tävlingsområdet på Myrab omfattar cirka 70 hektar öster om Fjärdhundragatan/Salaväge, från Resecentrum upp till E 18.

Domagoj Lovas har tidigare i en intervju i Enköpings-Posten understrukit att Enköpings parker ska framhållas i programmet, med grönområden som tar hand om dagvatten och som även tydligt markera Myran som en del av staden, inte något som ligger ”bakom järnvägen”.

De övriga kommunerna i tävlingen är Borås, Halmstad, Helsingborg, Täby, Uddevalla och Visby. Inlämning av tävlingsbidragen sker under sommaren och vinnande förslag utses i december 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund