Länsstyrelsen har beviljat Enköpings kommun tillstånd för skyddsjakt på högst fem bävrar med dödande fångstredskap (fälla) under våren.

Anledningen är att den eller de bävrar som håller till i Enköpingsån har gnagt sönder ett stort antal träd längs Åpromenaden. Trots att man försökt skydda träden med nät har gnagskadorna blivit stora och nu hotas även mer värdefulla parkträd som valnötsträd.

– Vi såg stora skador av bäver under senhösten, på häckar och mycket nyplanterat längs Åpromenaden. Den gör även skador på träd där rotsystemet håller ihop strandbrinken och förstör värdefulla miljöer för andra djur, säger Roine Andersson, samordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Artikelbild

| Bäver. Här är en bäver fångad på bild.

Risken finns även att bävern dämmer upp ån vilket kan leda till översvämningar. Halvt avgnagda träd är även en säkerhetsrisk då de kan falla på människor som vistas i området.

– Det kan tyckas pittoreskt med en bäver i ån, men det är trots allt ett skadedjur, konstaterar Roine Andersson.

Jakt bedrivs vanligen inte i stadsmiljö och bävern håller till vid bryggorna nedanför Munksundsskolan. Kommunen anser att det är olämpligt att jägare med vapen går runt i parkområdet och man bedömer även att vapenjakt innebär en risk för rikoschetter och störningar för allmänheten. Därför sökte man tillstånd för fälljakt och kommunens skyddsjägare har fått utbildning för den speciella jakten.

Fällan kommer att sättas under vattenytan i anslutning till bäverhyddan, märkas ut och hägnas in för att människor, hundar eller andra djur av misstag inte kommer i närheten av den.

Artikelbild

| Nätade. Parkträd längs Åpromenaden har skyddats med nät, vilket inte alltid har hjälpt.

–­ För tillfället är bävern mest i sin hydda eftersom ån är isbelagd. Vi jagar inte så länge isen ligger, vi vill se att bävern rör på sig, säger Roine Andersson.

Om det är en eller flera bävrar i ån är oklart.

–­ Det kan finnas flera men vi har bara sett en, säger Roine Andersson.

Även i vattenparken har bäver försökt etablera sig. Där finns dock inte tillräckligt med föda vintertid för att bäverns ska stanna.

Om problemen med bäver skulle fortsätta eller öka finns planer på ett samarbete med jaktlag i närheten för att inte fler bävrar ska komma in i stadsområdet.

Bäverpopulationen i länet är stor och växande så artens bevarandestatus hotas inte av jakten. Det råder även allmän jakttid på bäver från den 1 oktober till den 10 maj men för fällfångst krävt tillstånd.