Nu har Kutic lämnat landet

I dagarna har familjen Kutic lämnat Enköping och Sverige. De flyttar tillbaka till Serbien. Efter utvisningen hade familjen återvänt på turistvisum i hopp om att få en andra chans.

13 juli 2018 20:00

Familjen Kutic har rotat sig i Sverige och i Enköping. Men nu känner de sig tvingade att lämna Sverige för gott och börja om i Serbien.

Vedran och Ljubica Kutic med deras två barn har bott i Enköping i sex år vid det här laget, några månader hos Vedrans bror i Serbien undantagna. Både Vedran och Ljubica har haft fasta jobb.

Förra våren fick familjen ett chockartat besked från Migrationsverket. De fick inte permanent uppehållstillstånd.

Vedran Kutic hade 2016 börjat på ett nytt arbete på ett verkstadsföretag och i samband med det sökt permanent uppehållstillstånd. 2014 hade han fått förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Men förra årets svar från Migrationsverket gick i rakt motsatt riktning.

Orsaken till vändningen förklarade Migrationsverket med att Vedran hos sin första svenska arbetsgivare hade fått ett "sämre försäkringsskydd än vad som följer av kollektivavtalet eller praxis inom yrket eller branschen".

Vedran och Ljubica Kutic tycker att de blivit orättvist straffade på grund av ett misstag som de själva inte har gjort, felet med försäkringen som Vedrans första arbetsgivare hade gjort.

Familjens överklaganden till Migrationsdomstolen och till Migrationsöverdomstolen gav ingen framgång.

Efter utvisningen återvände Kutic till Enköping på turistvisum. Vedran och Ljubica inledde en ny process och sökte arbets- och uppehållstillstånd på nytt.

Under kontakter med Migrationsverket hade de uppfattat det som att den nya processen verkligen skulle innebära att de får börja om från början, med en helt ny prövning utifrån deras nya ansökan om uppehållstillstånd.

I december förra året ändrades lagen om arbets- och uppehållstillstånd. Syftet var bland annat att folk inte ska behöva utvisas på grund av smärre misstag.

– Vi frågade Migrationsverket och de har sagt samma sak hela tiden, att vi är välkomna tillbaka och söka nytt arbetstillstånd. De har sagt att vi inte har gjort något fel och inte heller gjort något olagligt, säger Ljubica Kutic.

– Men nu har vi fått papper om att de kollar hela vår situation från 2012 tills idag, säger Vedran Kutic.

Det innebär att den gamla arbetsgivarens fel med försäkringen kan fortsätta att sabotera deras möjligheter.

Eftersom turistvisumet löper ut måste de lämna Sverige.

Vedran Kutic tycker att han och hans familj behandlas godtyckligt av Migrationsverket.

– Varför straffar ni i Sverige människor som jobbar och som betalar skatt? Varför tillåter ett land som Sverige det här? säger han.

Ny lag om arbetstillstånd

Reglerna för arbets- och uppehållstillstånd ändrades 1 december 2017. Migrationsverket behöver inte återkalla tillstånd om en arbetsgivare till exempel felaktigt har trott att en korrekt försäkring har tecknats. Kravet är dock att arbetsgivaren själv ska ha rättat till bristen innan Migrationsverket upptäckt och påpekat felet.

Andra sådana fel som åsyftas kan vara att giltig frånvaro inte har registrerats hos arbetsgivaren.

Genom ändringen vill lagstiftaren ge Migrationsverket chansen att avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd även om villkoren för tillstånden en period inte varit uppfyllda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo