Skolchef Anders Härdevik förklarar sig vara innerligt trött på alla jämförelser av skolverksamhet mellan olika kommuner (skolrankningar och liknande).

– Jag är intresserad av vårt resultat. Jag jobbar med fokus på det som jag kan påverka och det är grundskolan i Enköpings kommun. Vi jämför aldrig med andra. Jämförandet leder bara till att det blir sämre och dyrare, säger han

Exempelvis har Skolverket i sina siffror över andelen legitimerade lärare slagit ihop uppgifter från både de kommunala och fristående grundskolorna i Enköping.

Artikelbild

| Anders Härdevik är skolchef, verksamhetschef för kommunens grundskolor.

– Det finns så många felkällor beroende på vad man rapporterar in till Skolverket, anser Anders Härdevik.

Utbildningsförvaltningen har valt att göra en egen undersökning av andelen legitimerade lärare i kommunens grundskolor, för att se hur det ser ut i den egna verksamheten över tid.

– 89 procent landar vi på i skrivandets stund. Och det är ingen glädjekalkyl. Vi har varit stränga mot oss själva när vi har tittat på det här, säger skolchefen.

Bland annat har man inte räknat in de lärare som är behöriga, men ändå inte har valt att hämta ut den lärarlegitimation som de har rätt till. Även de som håller på och validerar sin utländska lärarbehörighet till en svensk ingår inte.

En större andel legitimerade lärare har Enköpings kommuns grundskolor aldrig tidigare haft.

– Jag är inte nöjd med det. 100 procent är målet, men vi går åt rätt håll.

Anders Härdevik vill att det ska vara ett medvetet val av den lärare som väljer Enköpings kommun som arbetsgivare.

Han ser framförallt två saker som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Det ena är bra ledare med tydligt ledarskap och höga förväntningar på sig själv och sina medarbetare.

– Livet är för kort för att inte ha bra ledare.

– Det andra handlar om bra kollegor i ett tillåtande och uppmuntrande klimat. De här två faktorerna är avgörande för val av arbetsplats, anser han.

Redan förra året märkte utbildningsförvaltningen av ett trendbrott i rekryteringsläget, då väldigt få vakanser behövde fyllas. Det håller i sig.

Ett bevis på Enköpings kommuns attraktionskraft för lärare fick Anders Härdevik på ett öppet hus under april. Efter att ha haft en Facebook-annons ute en kortare tid kom 20 legitimerade lärare.

– Flera av dem skickade in en intresseanmälan inför när det blir tjänster lediga. Vi hade hoppats på att ett par-tre lärare skulle komma till det öppna huset, men det blev fler. Det blev 20, säger Anders Härdevik.