Muntliga avtal dokumenteras inte

Håbo kommun upphör med muntliga avtal. "Vi ska bara använda oss av skriftliga avtal för att enkelt vet vad som gäller", säger Johan Hagland, plan- och exploateringschef, Håbo kommun.

12 juli 2018 13:55

Håbo kommun har ingått muntliga avtal med lantbrukare men sedan inte dokumenterat dem på något bra vis. Detta ledde till ett missförstånd mellan centerpartiets Leif Zetterberg och några bönder i kommunen. Leif Zetterberg har skördat kommunal mark som bönderna har muntliga avtal på. Något som tidningen tidigare har berättat.

– De marker detta handlar om hade Håbo Marknad AB ansvar för tidigare, de kan ha haft muntliga överenskommelser. Nu har kommunen tagit tillbaka ansvaret och vi måste reda ut vad det är som gäller då det råder bristfällig dokumentation, säger Johan Hagland.

Leif Zetterberg (C) tycker att det är beklagligt att muntliga avtal inte har dokumenteras bättre inom Håbo kommun.

– Ska man ta något positivt med sig från detta missförstånd är det att kommunen behöver bli bättre på vad som gäller i dessa situationer. Antingen ska muntliga avtal dokumenteras korrekt från början eller i huvudtaget inte göras, säger Leif Zetterberg.

En av bönderna putsade tre åkermarker åt kommunen fram till 2013, då hade hen ett skriftligt avtal. Efter 2013 behövde kommunen två av markerna till annat, den tredje fick lantbrukaren sköta tillsvidare. Detta bestämdes genom ett muntligt tillsvidareavtal.

Hur kan ens en kommun ingå muntliga avtal från första början?

– Det ska inte ske, vi ingår inte muntliga avtal. Detta missförstånd beror som sagt på överenskommelser längre bak i tiden, nu får vi reda ut detta, säger Johan Hagland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Flodin

Ämnen du kan följa