Miljötestade massor har lämnat Stattgropen

Efter miljöteknisk undersökning har knappt 1500 ton jordmassor och en del betongrester forslats bort från Stattomten.

22 augusti 2019 14:00

Schaktmassorna har undersökts kontinuerligt under den arkeologiska utgrävningen för att fastställa om det finns miljöföroreningar i dem och därför ska behandlas på särskilt sätt.

Mätningarna har visat förekomst av perkloretylen. Det har av kommunen bedömts komma från grundvattnet som sedan tidigare visar låga halter av PCE. Det bedöms inte finnas grund för rykten om att gamla Stadshotellet hade egen kemtvätt.

Jordmassorna har tagits om hand av Vafab och är klassificerade som möjliga att användas som fyllningsmassor på känslig mark, det vill säga mark där bostäder byggs.

När den miljötekniska undersökningen nu avslutats är fastigheten klar att lämna över till ett eventuellt framtida hotellbygge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille