MBN står fast vid städkrav på skolor

Miljö- och byggnadsnämnden står fast vid att städningen i Enköpings skolor måste bli bättre, och vid vitesföreläggandet mot utbildningsförvaltningen om så inte sker.

16 juni 2019 10:00

I ett yttrande till mark- och miljödomstolen vidhåller nämnden vikten av att textilklädda möbler och mattor dammsugs varje dag som möbler och lokaler varit i bruk.

Kommunens miljöinspektörer kritiserade redan i slutet av 2016 städningen i skolorna, och i januari 2017 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att den måste utökas. I december 2018 beslutade nämnden om vitesföreläggande på sammanlagt 9,5 miljoner kronor om det inte blev bättring.

Från årsskiftet har såväl daglig städning som storstädning utökats i skolorna, men kostnaden för kraven på daglig städning av textilier står enligt utbildningsförvaltningen inte i proportion till den möjliga förbättringen av inomhusmiljön. Kostnaden har beräknats till närmare nio miljoner kronor årligen. Från skolans sida har man ansett att det skulle bli billigare att byta ut alla textilklädda möbler. Det finns cirka 4 300 stolar, soffor och fåtöljer i kommunens skolor.

Utbildningsförvaltningen har överklagat miljö- och byggnadsnämndens vitesföreläggande till länsstyrelsen som inte ändrade nämndens beslut, och därefter till mark- och miljödomstolen. Nämnden har nu yttrat sig till domstolen.

– Vi behöver få riktlinjer för vilka städfrekvenser som är rimliga utifrån Folkhälsomyndighetens råd och forskning. Vi litar självklart på våra tjänstemän, men som kommunmedborgare skulle jag hoppas på en kompromiss mellan vår nämnd och skolan, säger nämndens ordförande Jan Fredriksson (C).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille