Många skrev på för Forum Bahco

Över 700 personer skrev på namnlistorna för ett Forum Bahco i gamla Hamnverken.

15 maj 2019 18:00

På onsdagen begav sig Stig Lundh, ordförande i JP Johanssonsällskapet, till kommunledningens lokaler för att överlämna de namnlistor som samlats in gällande medborgarförslaget om ett Forum Bahco i gamla Hamnverken, som lämnades in november.

– Vi fick ett otroligt gensvar, jag är förvånad själv över att intresset är så starkt och att så många stödjer idén, säger Stig Lundh som hade avtalat möte med kommunalrådet Ingvar Smedlund (M) för att överlämna listorna.

De flesta namnen samlades in under Enköpingsmässan där arbetsgruppen som driver projektet Forum Bahco hade en monter. Med namninsamlingen vill arbetsgruppen sätta press på politikerna i frågan.

– Det är skandal att Enköping inte visar upp historien. JP Johansson byggde upp hela den här staden, som mest hade verktyg och ventilation 3 000 anställda. Bahco är ett starkt varumärke som är känt över hela världen, säger Sig Lundh.

Ingvar Smedlund tar emot pärmen med namnunderskrifter på sitt kontor tillsammans med kommunalrådet Ulrika Ornbrant (C).

Han har själv jobbat på Bahco och håller med om att Enköping missat att ta tillvara JP Johansson.

– Han var minst lika stor som Doktor Westerlund, ja större i vissa delar av världen, säger Ingvar Smedlund.

Medborgarförslaget Forum Bahco gäller ett företagscentrum där mindre företag kan samverka med utställnings- och utbildningslokaler, med en koppling till yrkeshögskolans utbildningar samt med utrymme för ett nytt Bahcomuseum.

Förslaget ligger nu hos samhällsbyggnadsförvaltningen där tjänstemännen bereder det så att politikerna kan ta ställning till det.

– Och innan ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott kan vi inte ge några signaler om vad vi tycker, säger Ingvar Smedlund som dock hoppas att besked i frågan kan komma före sommaren.

Stig Lundh är lite besviken över att ärendet tar så lång tid.

– Men det är bra att ärendegången är korrekt, konstaterar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund