"Lokalt ser de till att det bildas en ledning"

Ulf Kristersson (M) kom till Enköping på onsdagen, ett avbrott i ”det allmänna spektakel som pågår i riksdagen”, och träffade partikamrater som lyckats som koalitionsbyggare.

21 november 2018 15:00

Moderaternas partiledare har den senaste månaden besökt kommuner och landsting runt om i landet där Alliansen hållit ihop och nya majoriteter tagit över ledningen.

Är det som sker i riksdagen ”ett allmänt spektakel”, är det inte demokrati?

– Jo, men även demokratin måste vara effektiv ibland. Vi är inte vana vid det här parlamentariska läget, men man kan säga att Sverige har normaliserats och det måste vi lära oss hantera.

Ult Kristersson försökte hantera det men misslyckades, förslaget M tillsammans med KD lade fram fick inte stöd i riksdagen. Att Ingvar Smedlund (M), fått stöd för och leder en minoritetskoalition av Alliansen plus Miljöpartiet i Enköping betyder inte att det är något fel på M och KD i riksdagen säger Kristersson:

– Nej, det är helt andra frågor som avgörs nationellt respektive lokalt. Nationellt kan frågor ha en annan sprängkraft. Beslut fattas också på ett annat sätt i riksdagen, där får man inte ha en ohelig allians emot sig.

Med ”ohelig allians” menar Kristersson att exempelvis V och SD båda röstar nej, men de har inte för avsikt att själva bilda regering.

– Men det kommer att lösa sig, hur har jag har ingen prognos för.

Att det har löst sig på lokal nivåer anser han visar att det allra mesta i Sverige inte påverkas av att det inte finns en regering:

– Lokalt ser de till att det bildas en ledning, en budget läggs och man kör i gång med arbetet. Det är bra om man nationellt har erfarenhet av det lokala, och att man lokalt har intresse för det nationella.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille