Det är framför allt läkare men också sjuksköterskor som upplever stora problem med dataprogrammet Orbit som infördes i februari i år. Knut Bodin, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala, har nu vänt sig till AMV med en begäran om biträde för att få till stånd en acceptabel arbetsmiljö för personalen på operationsavdelningen.

– Det svar som skyddsombudet för läkarna vid lasarettet fick på sin begäran om åtgärder gjorde att det inte finns något annat val än att begära biträde från AMV som det formellt heter. Det innebär att AMV nu kommer att göra en inspektion 28 augusti, säger Knut Bodin.

Skyddsombud för läkarna vid lasarettet i Enköping är Bahman Darkahi, och hans framställan till arbetsgivaren tar upp både generella och specifika problem med Orbit som infördes i Enköping i februari, en månad efter införandet på Akademiska.

Artikelbild

| Läkarnas huvudskyddsombud Knut Bodin har begärt att Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön på lasarettets kirurgavdelning.

– Ledningen inför ofta verktyg som inte är genomtänkta och kan vara svårarbetade och tidskrävande. Orbit är inte heller kompatibelt med andra system, som journalsystemet Cosmic, det saknar dikteringsmöjlighet, och det går att göra kontraordinationer som till exempel att svara både ja och nej på ”urinkateter” eller ”antibiotika”, säger Bahman Darkahi.

Av verksamhetschefens svar på hans framställan framgår att man i styrgruppen för Orbits införande var medveten om att Orbit och Cosmic inte var kompatibla, men ”avsaknaden av integration mellan systemen (bedömdes) slutligen acceptabelt”. Att systemen är fristående medför merarbete med manuella kontroller av listor då det finns risk för förväxling av patienter, men det var man också medveten om, enligt svaret.

Enligt handlingsplanen ska utbildning i systemet erbjudas och förbättringar drivas av förvaltningen.

– Erbjuda utbildning? Vi är inte dumma, vad det handlar om är att ledningen ska skaffa verktyg som hjälper medarbetarna i vården, inte blir till hinder, säger Bahman Darkahi.

Att operationspersonal nu har tre separata datasystem att hantera, Orbit för planering, journalsystemet Cosmic och ett tredje för narkosen, gör det hela dysfunktionellt anser Knut Bodin:

– Regionen köper in delsystem som kan lösa ett problem, men samtidigt skapas nya. Personalen blir pressad och frustrerad och det är en uppenbar hälsorisk. Det är också märkligt att man inför ett dåligt system bara med motiveringen att det ska vara lika hela regionen, säger Knut Bodin.