Jörgen Wihlner från Skokloster är medveten om det, men längtade ändå tillbaka efter några år i privat tjänst.

I åtta år var han park- och gatuchef i Upplands-Väsby, en kommun som är nästan precis lika stor som Enköping.

Han säger att han uppskattar kontakter med allmänheten.

Artikelbild

| Trafiklösningen i korsningen Boglösavägen-Bredsandsvägen är en fråga som snart blir aktuell.

– Det är bara kul och alla som hör av sig är inte negativa. Vi får faktiskt en del beröm också, säger han och menar att motsatsen, att ingen skulle bry sig om det du gör på jobbet, vore betydligt tråkigare.

Jörgen Wihlner har varit park- och gatuchef i Enköping i två och en halv månader.

Vi träffas i lokalerna på Gnejsgatan i Stenvreten, där större delen av samhällsbyggnadsförvaltningens personal har sina arbetsplatser.

De flesta som han är chef över, totalt ett 40-tal personer, utgår dock från lokalerna på Ågatan.

Artikelbild

| Trafiken ökar för varje år i korsningen Bredsandsvägen- Boglösavägen. Det blir fler bostäder i Gamla Nynäs och Bredsand, samtidigt som det byggs en simhall och i framtiden kanske fler kommunala anläggningar vid Boglösavägen vägen som nästan alla bilister måste passera på väg från de mälarnära stadsdelarna.

Han är född i Stockholm, läste bygg- och anläggning på gymnasiet i Kista, valde anläggningssidan och i presentationen hos en tidigare arbetsgivare beskrevs hur han gått från stensättare till platschef inom Peab.

Sin egen bakgrund tror han är till fördel i jobbet.

Artikelbild

| Jörgen Wihlner, ny park- och gatuchef, ser den verksamhet som hans avdelning sysslar med som ett av samhällets grunduppdrag.

– Jag vet vad det handlar om att vara yrkesarbetare, säger han.

Det här att du längtade tillbaka till ett offentligt jobb, och uppdraget som park- och gatuchef. Berätta mer om det.

Artikelbild

| Jörgen Wihlner har jobbat några månader som park- och gatuchef i Enköping. Hans arbetsplats finns på Gnejsgatan där samhällsbyggnadsförvaltningen finns.

– Det är ju det här som är ett av samhällets grunduppdrag, att vårda och underhålla kommunens gemensamma anläggningar, gator och parker.

Vad tycker du om Enköping så här långt?

– Mycket bra. Jag tycker att det är en välskött kommun, men naturligtvis finns det även här en underhållsskuld som i de flesta andra kommuner, säger han.

Hälften av kommuninvånarna bor på landsbygden, hur ser du på ditt uppdrag där?

– Alla har lika stor rätt att få valuta för skattepengarna. En utmaning på landsbygden är samarbetet mellan kommunen och Trafikverket. Det kan också handla om okunskap om vad som är samfällighetsföreningars och vad som är kommunens ansvar.

En landskapsarkitekt och en trafikplanerare ska rekryteras till hans avdelning just nu.

– Ansökningstiden går ut om ett par veckor. Vi har väldigt bra personal, många har lång erfarenhet och har jobbat här länge, men vi är fortfarande underbemannade. Därför är det hög prioritet på att få ihop organisationen.

Mer specifikt är trafiklösningen, i form av en cirkulationsplats i korsningen Boglösavägen-Bredsandsvägen, vid nya simhallen, en av de frågor som kommer att diskuteras på hans avdelning under 2019.