Koll på grisen med barometern

Koll på vildsvinen i trakten kan man nu få på Vildsvinsbarometern.

11 juli 2019 20:00

I Vildsvinsbarometern redovisar Svenska Jägareförbundet på sin hemsida situationen för vildsvinsstammen i olika delar av landet.

Framför allt vänder man sig till jägarkåren med informationen men här finns mycket intressant att läsa även för allmänheten.

Enligt barometern har vädret i Uppsala län varit gynnsamt för vildsvinen under våren och försommaren, framför allt för de kultingar som fötts i april och maj.

Vildsvinsstammen är etablerad i hela länet och det finns fasta vildsvinsstammar även i de västra delarna. I området mot Västmanland fortsätter stammen att växa och Jägareförbundet uppmanar jägarna att vara aktiva i sin jakt så fort vildsvinen etablerar sig i området.

De absolut tätaste vildsvinsstammarna finns i södra länsdelarna, framför allt i Håbo kommun.

Från länets östra delar kommer rapporter om att vildsvinsstammen minskat de två senaste åren. En orsak är troligen ett högt jakttryck på lokal nivå, bland annat i Östhammars kommun.

När det gäller avskjutningen av vildsvin ligger Uppsala län på sjunde plats av länen i landet. Jaktsäsongen 2017/2018 fälldes drygt 8000 vildsvin i länet. Högst avskjutning hade Skåne län med över 17000 vildsvin.

I länets jaktkretsar varierade den beräknade nivån på avskjutningen stort under perioden. Högst låg den beräknade avskjutningen per 1000 hektar i Håbo jaktvårdskrets med 56,3 vildsvin och därefter kommer norra och södra Trögd med 26,4 vildsvin per 1000 hektar. Lägst låg avskjutningen i området norr om Heby med fyra vildsvin per 1000 hektar.

I Vildsvinsbarometern kan man även se statistik över trafikolyckor med vildsvin i länet. De har ökat stadigt, år 2010 rapporterades 68 olyckor och år 2018 var antalet uppe i 449.

Jägareförbundet har nu startat vildsvinshjälpen, en organisation där lantbrukare som behöver hjälp med jakt kan komma i kontakt med jägare.

Vildsvinsbarometern hittar man på förbundets hemsida jagareforbundet.se.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund