Johan Thorwid, VD vid fastighetsbolaget Andersson Company bekräftar att ett avtal har skrivits med en grekisk restaurang för en av de fem affärslokalerna som ska hyras ut i de nybyggda husen vid Kammakartorget (Pausparkeringen).

– Vi har flera intressenter som vill hyra lokaler där men de vill vänta med att skriva kontrakt tills kommunen byggt färdigt torget, säger Johan Thorwid.

Kommunen har uppgett att torget ska vara färdigbyggt i oktober. Nu sker bland annat arbete med att renovera vattenledningar längs Torggatan och Eriksgatan.

– Vi måste vänta tills kommunen är klar men vi hade gärna sett att torget hade varit färdigt redan nu, säger Johan Thorwid.

För Paushuset är läget detsamma som tidigare. Den stora ytan i bottenvåningen står tom men lånas ut till bland annat konstutställningar och andra arrangemang. Nu ligger fokus på den nya detaljplan som kommunen ska ta fram för kvarteret som kan vara klar tidigast 2021.