Mats Flodin är ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun. Han känner långt ifrån igen sin egen bild av Enköpings skolor i den mindre smickrande rankning som Lärarnas Riksförbund, LR, har satt på Enköping.

LR har jämfört kommunerna inom områdena undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat.

Det enda området där Mats Flodin känner att Enköping sticker ut vid jämförelser med andra kommuner är när det gäller kostnaden per elev.

Artikelbild

| Mats Flodin (M) känner inte igen sina skolor i Enköping i den mindre smickrande rankningen som LR har gjort.

– Men beror det på att vi har för låg skolpeng eller är det de andra kommunerna som har för hög skolpeng? Det är jättesvårt med den här typen utvärderingar, när man tittar på enskilda värden och försöker läsa ut något av det i stället för att titta på hela spektrat, säger han.

– Lönemässigt ser vi också att vi i Enköping ligger bra till, säger han.

Mats Flodin ser inte heller någon anledning för Enköping att skämmas över andelen behöriga lärare.

– Vi har en väldigt hög andel med behöriga lärare, 88 procent, säger han.

Men han ser naturligtvis att saker kan bli bättre.

– Vi vill ju att fler ska gå ur grundskolan med godkända betyg, så att där har vi någonting att jobba med utan tvivel. Men vi är inte sämre än i riket i övrigt. Mycket går att göra bättre, men det ser i det stora hela ganska bra ut i Enköping, säger Mats Flodin.

Han pekar också på en ny rapport från företaget PwC, där också skolan i Enköping har jämförts med andra kommuner.

– Genomgående så ligger vi bra till. Det är inget som sticker ut speciellt, utom skolpengen.