Jobbcentrum minskar utanförskapet

I vår börjar verksamheten i Jobbcentrum. Flera kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen ska samarbeta under samma tak för att hjälpa dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

8 mars 2018 06:00

Det före detta postkontorets lokaler i centrala Enköping ska husera Jobbcentrum. Efter påsk flyttar ett tiotal personer in där för att göra gemensam sak för att få ut dem som står långt från arbetsmarknaden till jobb.

– Lokalen och lokalens läge, centralt och nära till andra aktörer är viktigt, säger Lasse Olsson, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet som också blir chef för Jobbcentrum.

– Sen är det innehållet som vi ska fylla nu, säger Annika Sagström som blir Jobbcentrums samordnare.

Teamet består också av personal från Arbetsförmedlingen, jobbcoacher, studie- och yrkesvägledare och andra tjänster.

Jobbcentrum ska erbjuda en väg in för personer mellan 16 och 65 år som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Myndigheter och förvaltningar ska samarbeta under samma tak för individens bästa.

– Vi har olika uppdrag och olika regelverk med oss in i det. Det är väldigt mycket som ska samordnas och att det blir ett fokus på individen framförallt, säger Annika Sagström

Att få folk i arbete ska genomsyra verksamheten, men man måste också inom Jobbcentrum kunna se vilka andra behov som behöver fyllas för att individen få jobb. Där blir samarbetet med vuxenutbildningen en av nycklarna.

Till en början kommer deltagarna till största utsträckningen att anvisas till Jobbcentrum från till exempel Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Hur många besökare som är i behov av det stöd Jobbcentrum kan erbjuda är något som får visa sig med tiden.

Lasse Olsson påpekar att man från kommunens arbetsmarknadsenhet har haft ett samarbete med Arbetsförmedlingen i många år, men att det samarbetet nu utvidgas i Jobbcentrum.

– Nu gör vi det i ett vidare grepp. Många arbetssökande står idag längre från arbetsmarknaden än för fem år sedan och då behövs det ett vidare grepp, säger han.

De två ser flera stora utmaningar hos grupperna som kommer att behöva Jobbcentrums hjälp med att komma ut i arbete. Den stora gruppen nyanlända, med många lågutbildade och med behov av mer kunskaper i det svenska språket, är en av utmaningarna.

En annan utmaning är gruppen med ungdomar som inte går klart gymnasiet. Dessa ungdomar saknar ofta studiemotivation och kan därför inte kastas in i studier direkt.

Jobbcentrum börjar som ett treårigt projekt, men det kommer att fortsätta efter projekttidens slut.

– Det kommer att bli permanent. Allt pekar på att det är så här man måste jobba med människor som är i utanförskap. Det ska vara en väg in med kompetensen samlad på ett ställe, säger Lasse Olsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa