Ja till rivning av q-märkt hus

EHB får såväl riva gammalt som bygga nytt vid Bahco verktygs gamla omklädningsrum och matsal som är märkt med lilla q i detaljplanen.

19 juni 2019 08:00

Det slutliga beslutet att ge bygglov för de förändringar som fastighetsägaren Enköpings hyresbostäder vill genomföra har miljö- och byggnadsnämnden lämnat till nämndens ordförande Jan Fredriksson (C).

– Det som återstår att lösa när det gäller byggnaden och den framtida användningen av den som förskola är var hämtning och lämning av barn ska ske. Den plats på Filaregatan som föreslagits är inte riktigt bra, säger Jan Fredriksson.

Att delar av den q-märkta byggnaden kommer att rivas trots att den har rivningsförbud i detaljplanen ser han som oundvikligt:

– Torndelen av huset kommer att vara kvar som nu, den del som rivs är gammal och sliten och kommer att byggas upp igen så att den ser i stort sett ut som den gamla. En skillnad är att fönstren blir något större och en förskola kräver större ljusinsläpp i lokalerna.

Jan Fredriksson poängterar att nämnden har samrått med Upplandsmuseet då ansökan behandlats:

– EHB ville till exempel har puts på väggarna som återuppförs, men det säger vi nej till. Det ska vara tegelväggar, och i den mån det går att använda det gamla teglet så ska det tas tillvara vid återuppbyggnaden, säger han.

Två mindre tillbyggnader tillåts, en i två våningsplan mot norr och en i ett våningsplan åt söder. Dessutom kommer ett sophus och ett förråd att byggas på tomten, och ett tak över ett barnvagnsskjul.

Jan Fredriksson hoppas på en lösning av frågan om var hämtning och lämning av barn ska ske efter diskussioner mellan gatuavdelning, EHB och honom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille