Ja till bygge i Bredsand

34 lägenheter fördelade på tre huskroppar kommer att byggas på den östra fastigheten i korsningen Galeonsvägen-Regalskeppsvägen i Bredsand.

11 juli 2019 21:00

Miljö- och byggnadsnämnden har givit bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten. Husen kommer att byggas i två plan och kommer att bestå av 28 stycken 3-rumslägenheter och sex 2-rumslägenheter.

Två av byggnaderna kommer enligt ritningarna att ligga parallellt med Regalskeppsvägen med en gårdsplan emellan, och den tredje byggnaden längs med den södra delen av fastigheten med gavel mot Regalskeppsvägen.

Enligt bygglovet ska husens fasader bestå av liggande träpanel i grå kulör, och sadeltaken kläs av röda betongpannor.

Byggherre är en fastighetsmäklare i Stockholm med engagemang i ett flertal olika bolag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille