Parkerna upptäcks förstås av nya, och återkommande, turister varje år. Gott så.

Men det är Enköpingsborna som kan promenera, cykla eller jogga den här korta sträckan av Hälsans stig när helst andan faller på.

Det gör den ofta för Doris Johansson och Lena Spångberg, två av dem som återkommer hit gång på gång.

Artikelbild

| Åpromenaden, några hundra meters avkoppling mellan Drömparken och Tematrädgårdarna.

– Det är så spännande att följa hur växtligheten förändras, om det har hänt något nytt sedan förra gången vi var här, säger Doris Johansson.

Ett speciellt intresse röner de unika Tematrädgårdarna, speciella eftersom de har så kort livslängd.

– Titta, här passar vi in, skrattar Lena Spångberg och sätter sig i en av utemöbel, placerad i den del som kallas Levnadsafton.

Det är det fjärde av de fem grönskande avsnitten i Livets trädgårdar och ska symbolisera den tid av livet när det finns tid för njutningsfulla stunder i tilltalande parkmiljö.

Artikelbild

| Finputsning pågår i Drömparken.

Det är så eleverna på trädgårdsutbildningen tänker sig steget efter Mitt i livet, Tonåren och Barndomen, de tre första trädgårdarna.

Avslutningen med rök ur vattenfylld källa är den stillhet som vi möter i slutet. Eller kanske tolkar du den femte trädgården på ditt eget sätt?

Artikelbild

| Doris Johansson och Lena Spångberg njuter av lugnet och trädgårdselevernas kreativitet.

Årets invigning för en dryg månad sedan var den trettonde i ordningen.

Uppbyggnaden av de fem Tematrädgårdarna följs med intresse. Hur är årets jämfört med förra årets? Efter säsongen rivs de och minnet finns kvar, kanske som bilder på näthinnan, och förstås som de examensarbeten de är för eleverna.