Inspiration och avkoppling

Åpromenaden, från Drömparken till Tematrädgårdarna, är en skön oas i Enköping.

23 juli 2019 18:00

Parkerna upptäcks förstås av nya, och återkommande, turister varje år. Gott så.

Men det är Enköpingsborna som kan promenera, cykla eller jogga den här korta sträckan av Hälsans stig när helst andan faller på.

Det gör den ofta för Doris Johansson och Lena Spångberg, två av dem som återkommer hit gång på gång.

– Det är så spännande att följa hur växtligheten förändras, om det har hänt något nytt sedan förra gången vi var här, säger Doris Johansson.

Ett speciellt intresse röner de unika Tematrädgårdarna, speciella eftersom de har så kort livslängd.

– Titta, här passar vi in, skrattar Lena Spångberg och sätter sig i en av utemöbel, placerad i den del som kallas Levnadsafton.

Det är det fjärde av de fem grönskande avsnitten i Livets trädgårdar och ska symbolisera den tid av livet när det finns tid för njutningsfulla stunder i tilltalande parkmiljö.

Det är så eleverna på trädgårdsutbildningen tänker sig steget efter Mitt i livet, Tonåren och Barndomen, de tre första trädgårdarna.

Avslutningen med rök ur vattenfylld källa är den stillhet som vi möter i slutet. Eller kanske tolkar du den femte trädgården på ditt eget sätt?

Årets invigning för en dryg månad sedan var den trettonde i ordningen.

Uppbyggnaden av de fem Tematrädgårdarna följs med intresse. Hur är årets jämfört med förra årets? Efter säsongen rivs de och minnet finns kvar, kanske som bilder på näthinnan, och förstås som de examensarbeten de är för eleverna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand