Ingen kö men jakt på förskollärare

Lokalmässigt ser det nu vid höststarten bättre ut för förskolan i Håbo än på flera år. I Enköping planeras flera nya förskolor.

16 augusti 2019 06:00

Däremot är det en nationell dragkamp om att anställa förskollärare.

– Det är ett bristyrke, helt klart. Jag tycker ändå att vi har haft bra med sökande till de lediga tjänsterna och vi har i dagsläget inga vakanser, säger Anna H Walterholm, verksamhetschef för förskolan i Håbo.

Enligt Skolverkets senaste statistik, 2018, hade Håbo 31 procent årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, medan siffran för Enköping var 35 procent.

Båda kommunerna ligger under rikssnittet, 42 procent, en siffra som sakta har sjunkit de senaste fem åren.

– Vår skolpeng ger förutsättningar för en bemanning med en förskollärare och två barnskötare per avdelning. Det är ungefär där vi ligger, säger Anna H Walterholm.

Båda kommunerna klarar av att ge förskoleplats inom lagstadgade fyra månader och räknar därför inte med att man har någon kö.

– Vi har kunnat erbjuda fler barn än tidigare plats på deras förstahandsval, berättar Elisabeth Ståhl, verksamhetschef för Enköpings förskolor.

Det innebär att omkring 350 till 400 har kommit in på sina förstahandsval till Enköpings drygt 500 förskoleplatser i höst.

Områdena där det är störst tryck på förskoleplatserna i Enköping är Bergvreten, Fanna och Gånsta.

I Håbo invigdes Frösundaviks förskola för precis ett år sedan.

– Till i år har vi inte behövt göra några förändringar när det gäller lokaler, säger Anna H Walterholm.

I centrala Bålsta planeras hundratals bostäder. Det kräver fler förskoleplatser, men flera privata aktörer har visat intresse för Håbo, bland annat MåBra förskolor från Upplands-Väsby som vill etablera sig på Väppeby Äng.

– Men på några års sikt kommer vi att behöva fler förskoleplatser, inte minst i västra delarna av Bålsta, säger hon.

I Enköping finns behov av flera nya förskolor. Först av dessa att stå klar blir den nya förskolan i Örsundsbro.

Enligt planerna ska sedan en ny förskola stå klar på Korsängen 2021. Samma år gäller för en ny förskola i Grillby.

Efter det kommer Skolsta och Hummelsta, som kan få nya förskolor under 2022 efter att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tidigare i år i båda fallen beställde projektering och upphandling.

Storskogens förskola, som består av inhyrda moduler är en tillfällig lösning som bygglovet upphör att gälla för under 2020. Därför kommer även en ny permanent förskola att byggas i Bredsandsområdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand Anders Jagemo

Ämnen du kan följa