Vad är en travhäst värd? Den frågan har diskuterats i ett tvistemål mellan två parter, en privatperson (hundägaren) och ett företag (hästägaren), och nu är fallet avgjort. Händelsen inträffade den 26 september 2013, när ett ekipage passerade den 50-åriga kvinnans tomt i Enköping. Hennes hund sprang då fram till staketet och skällde mot ekipaget, vilket gjorde travhästen så rädd att den skenade och drog ner både sig själv och föraren i diket. Hästen skadades så pass svårt att den senare fick avlivas.

Kvinnan har sedan tidigare fått betala 425 000 kronor i ersättning för hästens skador, men därefter har fallet fortsatt i Uppsala tingsrätt i form av ett tvistemål. Tvisten rör om värdet på den avlidne hästen överstiger det medgivna beloppet sedan tidigare och i sådana fall med vilket belopp. Hästen hade innan händelsen opererats för tre lösa benbitar, birkelandsfragment, där de två parterna var oense om huruvida detta kunde påverka värdet av hästen.

Nu har så domen kommit i målsägandes favör, och hästens värde bestäms till 500 000 kronor. Därmed ska den 50-åriga kvinnan betala ytterligare 75 000 kronor för händelsen, plus rättegångskostnader för hela 222 853 kronor. Kvinnan döms enligt lagen om tillsyn av hundar och katter. Den slutliga prislappen för den döda hästen blev alltså drygt 725 000 kronor.