Hoten mot en god skola

Eleverna blir fler och Enköpings skolor blir allt mer trångbodda. Men bortom lokalbristen ser grundskolechef Anders Härdevik en ännu större utmaning – att motverka utanförskap och segregation.

14 augusti 2019 06:00

Trenden är tydlig. Antalet elever i grundskolan ökar för varje år i Enköping. Det gångna läsåret hade de kommunala grundskolorna 4 327 elever. De fristående skolorna hade 963 elever. De kommunala grundskolorna får helt enkelt allt svårare att bereda plats åt sina elever.

– Vi har en stor utmaning i en enorm trångboddhet. Därför behöver vi agera och den processen är igång. Det är bråttom, säger Anders Härdevik, verksamhetschef för grundskolan på Enköpings kommun.

Han har en förhoppning om att en utbyggnad av grundskolornas kapacitet i Enköping "ska ske systematiskt påskyndat".

Bygget av en ny grundskola i västra Enköping står först på tur.

Den enda skolan som har gott om plats är Fjärdhundraskolan.

– Den luft vi har i systemet är på Fjärdhundraskolan. Allt annat är med skohorn, exemplifierar Anders Härdevik.

När det gäller Fjärdhundra har tidningen tidigare berättat att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om att man ska utreda möjligheten till ett försök med en inhyrd busstur, för att köra elever från centrala Enköping till Fjärdhundra. Detta blir i så fall aktuellt först läsåret 2020/2021.

– Det är viktigt att vi bejakar skollagen. Det ska vara ett fritt skolval, poängterar Anders Härdevik.

S:t Iliansskolan är den skolan i central Enköping som vid ett hastigt påseende går mot strömmen och minskar antalet elever. Det beror på att Enöglaskolan har utökat med sjuor och åttor. Om ett läsår kommer Enögla även att ha årskurs nio.

– Enögla ser ut att bli en av de allra största skolorna, säger Anders Härdevik.

I och med förändringarna på Enögla och S:t Ilian ska den senast nämnda skolan kunna ge plats åt hela mellanstadiet från Rombergaskolan, som ska flyttas till S:t Ilian läsåret 2020/2021.

Grundskolechefen ser en ännu större utmaning i att den segregation som finns i Enköpings bostadsområden riskerar att följa med in i skolans värld. Det ska vara en jämlik skola.

– Det är den enskilt största utmaningen, som jag ser det.

Vid en jämförelse med många andra kommuner har Enköpings kommun låga kostnader per elev.

– Vårt mål är att alla elever ska lyckas komma in på gymnasiet. Det är inte pengar som fattas för att vi ska nå det målet. Men självklart vill vi ha mer pengar, som alla andra.

Inför skolstarten gläder sig Anders Härdevik åt att Enköpings kommun inte har svårt att anställa lärare.

– Rekryteringsläget är fantastiskt. Vi ligger på runt 90 procent legitimerade lärare. Det ger ett lugn åt hela organisationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa