Här finns flest personal i förskolan

Enköping har länets minsta barngrupper i förskolan. Håbo har de största. Det visar statistik från Skolverket.

20 november 2018 21:00

Vi har jämfört utvecklingen i de två kommunerna med två vanliga jämförelsetal som används i debatten.

Enköpings förskolor hade i genomsnitt 19,5 barn per avdelning 2014. När siffrorna sammanställdes i år var den siffran nere i 11,5.

Samtidigt har barngrupperna blivit mindre på riksnivå och gått från 16,9 till 15,3 barn per avdelning under samma tid.

Håbo hade 17,9 barn per avdelning 2014. I år är den siffran oförändrad.

Antalet barn per årsarbetare på Enköpings förskolor har minskat från 5,2 till 4,7 under den här perioden.

I Håbo har de ökat från 5,6 till 5,9. Det går att bryta ned siffrorna på detaljnivå och det kan skilja mellan enheterna, men i valrörelsen lovade alla partier i Håbo att verka för mindre barngrupper.

Efter valet har också frågan om att bygga fler små förskolor runt om i kommunen lyfts av både det borgerliga styret och av oppositionen.

I Enköping har man sedan flera år istället planerat för att bygga större nya förskolor, nu närmast i Örsundsbro, Grillby och Korsängen, parallellt med de stora och tillfälliga med plats för cirka 120 barn i Storskogen och 160 i Enögla.

– Det är en medveten satsning för att kunna ha en effektiv och bra verksamhet och ha öppet tolv timmar om dagen. Det gör det också lättare att gå i från det gamla avdelningsbegreppet och i stället tänka lärmiljöer. Men det kräver också mycket personal. Det är extra viktigt för de allra yngsta barnen, säger Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för Enköpings förskolor.

Varför har Enköping även i år, precis som förra året, länets minsta barngrupper?

– Utan statsbidragen hade det varit omöjligt, men det gäller inte bara att kunna söka utan att utnyttja resurserna på ett bra sätt. Nackdelen är att pedagogerna som anställs med statsbidrag inte kan tillsvidareanställas, eftersom man inte vet om kommunen får pengar även nästkommande år.

Anna H Walterholm, verksamhetschef för Håbos förskolor, säger att de siffror som rapporterats in för 2018, och ännu inte syns i den officiella statistiken, visar på kraftigt förbättrade siffror för Håbo.

16,3 barn/avdelning och 5,3 barn/årsarbetare.

Hon håller med sin kollega i Enköping om fördelen med att bygga stora förskolor.

– Det är effektivare, men främst för att det, utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete, har visat sig främja utbildningens likvärdighet och det kollegiala arbetet mellan pedagoger.

Anna H Walterholm framhåller vikten av just likvärdigheten och att förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet.

Förskolan i Uppsala län + Sigtuna

Enköping: 11,5 4,7 146300

Uppsala: 13,7 5,3 151700

Älvkarleby: 15,6 5,4 165900

Östhammar: 15,8 5,3 138100

Tierp: 16,3 6,2 121100

Knivsta: 16,9 5,3 156100

Heby: 17,2 4,8 164500

Håbo: 17,9 5,9 147800

(Sigtuna: 15,5 5,4 147600)

Skolverket/Kolada: Kommun, barn/avdelning, barn/årsarbetare, kostnad/inskrivet barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand