Här är skolornas stora sparpaket

Vikariestopp i förskolorna och effektivare samordning av skolskjutsar är två ingredienser i det sparpaket som skolnämnden nu har beslutat om.

15 juni 2018 06:00

Förslaget som politikerna sa ja till innebär besparingar/effektiviseringar på 15,1 miljoner kronor under 2018. Det innebär i så fall att skolnämnden skulle klara det sparbeting som kommunstyrelsen har satt på 14,1 miljoner för skolnämnden (beslutet om nämndernas sparbeting ska slutligen tas i kommunfullmäktige).

Genom att inte tillsätta vikarier de första 14 dagarna inom förskolan kan två miljoner kronor sparas in. Det var kring den åtgärden som diskussionen blev störst på skolnämnden.

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för förskolor på utbildningsförvaltningen, tillstod att det kommer att det blir tufft men att det är genomförbart.

– Det är inte bra, men det är vad vi kan göra, sa hon.

Åtgärden bygger på att förskolorna i Enköping har mindre barngrupper per anställd (4,7 barn per årsarbetare) än rikssnittet (5,1 barn per årsarbetare).

Lena Spong (NE) tyckte att det lät oerhört tufft med ett vikariestopp i 14 dagar.

– Om det här är en regel som gäller generellt är det tufft, sa hon.

Skolnämndens ordförande Sven Jansson (S) påpekade att det inte är hugget i sten. I texten i förslaget står ”restriktivitet vad gäller tillsättning av vikarier under de första 14 dagarna”.

Ytterligare en åtgärd i sparpaketet är att avskaffa de kommunanställda dagbarnvårdarna i centrala Enköping. Verksamheten flyttar in i Enögla förskola och de tre dagbarnvårdarna erbjuds anställning där i stället för nyrekrytering som annars skulle ha krävts. Det ger 750 000 kronor.

Enligt Monica Tägtström Bergman blir det bättre för de berörda barnen att flytta till förskola med fler kamrater.

– Det är en positiv förändring, sa hon.

Man räknar även med att få mer statsbidrag, 5,5 miljoner kronor, till grundskolan.

Administration ska effektiviseras med motsvarande en halv miljon.

Genom att organisera skolskjutsar effektivare ska ytterligare två miljoner kronor kunna sparas.

En besparing på tre miljoner kronor (för skolnämnden men inte för kommunen som helhet) blir det när man inte ska betala hyra för de lokaler som nu står tomma på Västerledsskolan och som har använts av Munksundsskolan innan den nya skolan var färdigbyggd.

700 000 kronor ska hämtas hem genom det faktum att paviljongerna till Storskogens förskola är försenade och inte blir klara förrän i november.

300 000 ska klaras av genom minskade städkostnader. Skolnämnden och utbildningsnämnden har begärt omprövning av ett städföreläggande från miljö- och byggnadsnämnden efter en dom i Västsverige om en liknande historia.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten ska spara in 375 000 kronor.

Skolnämnden tog ett enigt beslut om att sparpaketet ska genomföras och att utbildningsförvaltningen ska rapportera kontinuerligt om hur det går.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo