Fukt och mögel tema för skoltillsyner

Fuktskadade innertakplattor, saknade golvlister och dålig lukt i en korridor. Det var några av anmärkningarna efter en miljötillsyn i Hummelstaskolan i november.

11 januari 2019 14:00

Fukt och mögel var temat för 2018 års miljötillsyner i Enköpings skolor, och miljöinspektörerna är överlag nöjda med vad de sett på sina inspektioner.

– Generellt sett har inomhusmiljön upplevts bättre än förväntat. Självklart finns det brister, och några nya driftstörningsärenden har lagts upp men överlag är det mindre anmärkningar, säger Johan Norén, en av tre inspektörer som genomförde fjolårets miljötillsyner i skolorna.

Resultatet av tillsynen i Hummelstaskolan redovisas i en åtta sidor lång skrivelse med sammanlagt 12 brister.

– Det är inte skönhetsaspekten som gör att vi anmärker på fläckar efter tidigare läckor i undertaksplattor, utan att gamla fläckar kan göra det svårt att upptäcka nya läckor, förklarar Johan Norén.

Andra brister, saknade golvlistor och en saknad takpanna, påtalas för att förhindra problem med fukt:

– Fuktskador leder till mögel som kan leda till hälsoproblem. Det är bättre och enklare att förebygga skador i god tid än att åtgärda inträffade, säger Johan Norén.

Fyra av de 12 bristerna i Hummelstaskolan gällde avsaknad av skriftliga rutiner för kontroller och felanmälningar. Enligt Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen, finns rutiner på skolor och förskolor:

– Men rutiner för hantering av arbetsmiljöfrågor behöver utvecklas, sammanställas och beskrivas i text. Vår förvaltning, fastighetsavdelningen och kommunledningskontoret håller på att ta fram rutiner och åtgärder som ska underlätta för verksamhetscheferna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille