Fukt och mögel – ett växande problem

En hel del skolor och förskolor, men även bland andra kommunhuset är byggnader i Enköping som har drabbats av fukt- och mögelskador – ett växande problem.

5 april 2018 16:00

Under de senaste åren har Enköpings-Posten rapporterat om en rad kommunala byggnader som har fått fukt- och mögelskador. Ett exempel är Enöglaskolan. Skolan, som byggdes 1975, revs 2016 då den ansågs vara bortom all räddning.

Korsängens förskola är ett annat exempel. Den mögelangripna och evakuerade förskolan har nu ersatts med paviljonger intill Korsängsskolans idrottshall. En ny förskola har beställts av skolnämnden och beräknas stå klar 2021.

Ljunggårdens lokaler är ytterligare ett problembarn i sammanhanget. Där har vatten läckt in i den stora samlingssalen.

Personal på Ljunggårdens förskola har reagerat på inomhusmiljön, men provtagningen som gjorts har inte visat några mögel- eller fuktskador i förskolan. Utbildningsförvaltningen beslutade dock om att flytta Ljunggårdens förskola till Enavallens förskola, när den blev ledig efter att barn och personal där har flyttats till nybyggda Munkkällans förskola.

Kommunhuset har till stora delar evakuerats och ska evakueras. Det är sagt att arbetsplatserna ska vara utrymda tills åtgärder har vidtagits.

I Gröngarns förskola har mögel nyligen konstaterats i en yttervägg och fuktskador i flera ytterväggar på en av avdelningarna. Där är det sagt att barnen kan vara kvar i andra delar av den drabbade avdelningen Myggan. Den mögelskadade väggen kommer att saneras så fort som möjligt, enligt Anna Lindin, enhetschef på kommunens förvaltarenhet.

I Westerlundska gymnasiet har prover tagits på flera ställen och några av proverna har visat att det finns mögel. Problemen i E-huset har redan börjat åtgärdas. F-huset kommer att åtgärdas under sommarlovet.

Bergvretenskolans problem med inomhusmiljön åtgärdas etappvis. Det arbetet beräknas vara klart 2020.

Hummelsta förskola hör också till skaran med kommunala byggnader med fukt- eller mögelproblem. Enligt prover finns mögel i en syll (balk) i ett av rummen. Den mögelskadade väggen åtgärdas så snart det är möjligt.

Varför har det blivit så här? Det finns ingen given förklaring.

Flera av de drabbade lokalerna är byggda på 1970- och 1980-talen. Anna Lindin påpekar att det under just den tidsperioden byggdes väldigt många förskolor, skolor, med mera, och att byggtekniken varierar mellan byggena under den tidsepoken.

– Sen är det så att byggnader också har en viss livslängd, säger Anna Lindin.

– Där vi ser riskkonstruktioner och där vi hör att det finns problem hos personalen har vi ett handlingsschema som vi följer, berättar hon.

Problemen i omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3 är av ett annat slag. Där handlar det om ett nybyggt hus. Det boendet har evakuerats och kommer inte att användas förrän problemen är åtgärdade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo