Flickan berättade för andra familjemedlemmar att mannen förmått henne att röra vid hans könsorgan vid ett tillfälle i familjens bostad i Håbo kommun. Händelsen polisanmäldes och mannen åtalades för sexuellt övergrepp mot barn. Under rättegången spelades videoförhören med flickan upp och förhör hölls med den åtalade mannen, som nekade till brott, och andra personer.

Uppsala tingsrätt anser att flickans berättelse är detaljerad, logisk och tycks vara självupplevd. Mannen har hävdat att han inte har någon minnesbild av den händelse som flickan berättat om men enligt domstolen är det klarlagt att han begått gärningen. Tingsrätten konstaterar också att flickan uppfattat det som att mannen var vaken vid händelsen. Hon har bland annat berättat att hon såg att mannens ögon var öppna.

Enligt domstolen kan flickan emellertid ha misstagit sig i frågan om mannen var vaken. Det kan heller inte uteslutas att mannen faktiskt kan ha sovit, trots att hans ögon var öppna, enligt domstolen, som inte anser att åklagaren lyckats bevisa att mannen hade uppsåt när han förmådde flickan att utföra den sexuella handlingen. Slutsatsen blir att mannen frias.

Tingsrättens dom var oenig. Rättens ordförande ansåg det klarlagt att mannen begått handlingen med uppsåt och därför borde fällas för sexövergrepp mot barn.