Fortsatt missnöje i jägarkåren

Regeringens förslag till vapenlagar som går längre än EU:s vapendirektiv har kritiserats av jägare och sportskyttar.

24 juni 2019 20:00

Om kritiken mot lagförslaget och mot Polisens förslag att ändra föreskrifterna för skjutbanor skrev EP 18 maj 2019.

Riksdagens justitieutskott har yttrat sig om vapenlagen och vill att förslagen om antal vapen i en vapengarderob, vapenlicenser och regler för att föra med sig vapen inom EU utreds vidare. S, V och MP reserverade sig.

Utskottet hade kallat in företrädare för Polisen för att höra motiveringen till att man vill införa tillståndsplikt även för tillfälliga skjutbanor, ett förslag ska läggas i höst.

Hans Augustin, banchef vid Snedens skyttecentrum, kommenterar:

– Utskottets synpunkter borde väga mycket tungt, och riksdagen har nu ställt sig bakom det. Men Polisen verkar i det här fallet ställa sig utanför den demokratiska processen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille