Förskolornas chefer slutar och börjar

Monica Tägtström Bergman slutar som verksamhetschef för förskola i Enköping. Elisabeth Ståhl börjar på samma post.

14 augusti 2019 12:00

Efter sju och ett halvt år på sin anställning inom Enköpings kommun slutar Monica Tägtström Bergman nu på fredag. Hon går i pension, men tänker inte pensionera sig utan har nya uppdrag att ta sig an (bland annat åt Sveriges kommuner och landsting, SKL).

Monica Tägtström Bergman kom närmast från Uppsala kommun när hon blev chef för förskoleverksamheten i Enköping i februari 2012.

– Det som slog mig först när jag kom hit var att jag fick ett sånt vänligt mottagande. Det har andra också berättat, även min efterträdare Elisabeth Ståhl. Det sitter nog i väggarna, berättar hon.

När Monica Tägtström Bergman började på sin post låg förskolan organisatoriskt under grundskolan.

– Jag har fått vara med och bygga upp en egen verksamhet och fått se till att förskolan har fått en egen identitet, säger hon.

Eftersom Uppsala är en studentstad innebär det ofta kortare vistelsetider på förskolorna än på en pendlingsort som Enköping.

– En sak som slog mig var att barnen är ute mycket mer här än vad jag hade sett i Uppsala.

Tägtström Bergman känner att det viktigaste som hon har medverkat till under sin tid i Enköping är förskolans kvalitetsutveckling och att medarbetarna fått kompetensutveckling genom pedagogiska utvecklare. Mycket har dock handlat om lokaler eftersom antalet inskrivna barn har ökat stadigt.

Den avgående verksamhetschefen har tidigare varit chef för sin efterträdare, Elisabeth Ståhl, i Uppsala kommun.

Elisabeth Ståhl ser å sin sida fram emot att ta sig an sin nya uppgift i Enköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa