Håbo kommun har åkermark som kommunen själv inte använder. För att den ändå ska skötas har man för länge sedan gjort upp muntliga avtal med vissa bönder. Härom veckan upptäckte ett par av dem att dessa marker hade blivit skördade.

– Dagen innan hade vi lovat bort vallen till en kobonde, sen får vi reda på att Leif Zetterberg har varit här och skördat, säger Lars Frohm, representant för de tre delägarna av Hålant AB som brukar Ekilla.

– Det är inte okej att han som politiker kontaktar kommunen och ber om att få skörda marker. Och det är mycket konstigt att han inte pratar med oss före han gör detta. Han vet att vi har putsat dessa marker i väldigt många år, fortsätter han.

Artikelbild

| ”Jag har inte skördat för att sälja det vidare senare, jag behöver allt foder jag kan få till mina egna djur”, säger Leif Zetterberg.

Enligt Leif Zetterberg (C) hade han ingen aning om vilka personer som har skött de kommunala markerna.

– Mina djur behöver mat och då det råder foderbrist hörde jag av mig till kommunen och kollade om de hade marker jag kunde få skörda. Jag kan inte veta vilka som putsar vilka marker i kommunen, säger han.

Lars Frohm tror inte på att Leif Zetterberg inte visste om att markerna har skötts av dem.

– Vi lantbrukare i trakten vet mycket väl vilka vi alla är. Hålant AB är företaget som har skött kommunens mark och bolaget har marker som angränsar till Zetterbergs. Han har säkerligen åkt förbi det aktuella fältet tusentals gånger och sett att det skötts, säger Lars Frohm.

Birgitta Jansson är en annan lantbrukare som länge har tagit hand om kommunens mark.

– Jag är nog mest upprörd över att jag inte har hört något. Helt plötsligt har någon skördat mark som vi har skött om i flera år. Och jag tycker att en så pass högt uppsatt man, som mycket väl vet vem jag är, borde höra av sig och berätta vad han har gjort. Det har ännu inte skett, säger hon.

Leif Zetterberg berättar att när han ringde kommunen för att kolla om det fanns marker han kunde få skörda fick han svaret att det inte fanns några skriftliga avtal för dessa marker.

– Då gjorde vi en överenskommelse om att jag kunde skörda markerna och betala per bal, säger han.

Hur rätt är det ur moralisk synvinkel att du som kommunstyrelsens vice ordförande hör av dig till kommunen för att så snabbt som möjligt få skörda när det råder foderbrist?

– Många har hört av sig till bland annat kommunen och kyrkan för att kolla om det finns marker som kan få skördas. Jag driver ett lantbruk och har ett ansvar mot mina djur. Som kommunstyrelsens vice ordförande har jag inget ansvar att se till att företagare får foder, det är upp till var och en, säger Leif Zetterberg.

Du tycker inte att du, som folkvald politiker, i första hand borde försöka underlätta för alla lantbrukare istället för att först lösa dina egna foderproblem?

– Alla som har djur söker foder. Min roll inom kommunen borde inte göra det omöjligt för mig att fixa mat till mina hästar och får. Jag och kommunen har inte gjort det här bakom ryggen, jag kollade bara om det fanns mark jag kunde få skörda, säger Leif Zetterberg.

Från och med 6 juli erbjuder Håbo kommun skörd av andra ytor till djurägare som behöver foder. Något, som enligt Leif Zetterberg, har skett för att han uppmärksammade foderbristen.

– När jag hörde av mig om att jag behövde mark att skörda väcktes frågan. I dag erbjuder kommunen skördande av de marker de kan undvara, det är ju jättebra, säger han.