Flera djurägare nappade på kommunens erbjudande om att ta foder på kommunens ängsmarker, efter årets svåra torka.

– Det var en handfull personer som hörde av sig och alla fick en del var. Det är omkring 15 hektar som slåttrats av kommunens mark, säger Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping.

Som många andra kommuner i landet ställde även Enköpings kommun upp och erbjöd mark för slåtter eller bete till torkdrabbade djurägare.

Artikelbild

| "Djurägarna har gjort en stor insats själva för att gräsytorna skulle gå att ta som foder" säger Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare vid Enköpings kommun.

Tillsammans med representanter från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) besiktade Mona Bergius de gräsytor som var aktuella för att se om de gick att användas som foder.

– Foder är inte riktigt min kompetens och LRF har jobbat hårt med att uppskatta vad som kunde slåttras. Sen har det varit upp till den enskilde djurägaren att avgöra om gräset gått att använda som foder, säger Mona Bergius.

Omkring 15 hektar gick att skörda som foder, djurägarna har själva plockat skräp och rensat gräsytorna från sly för att kunna ta foder där.

– Det har varit en stor process för djurägarna, den här skörden ger inte alls lika mycket som en vall, säger Mona Bergius.

Kommunen erbjöd även drygt tio hektar bete till djurägare men det var det ingen som nappade på. Gräsytorna gick inte att köra på med maskin och det var heller inte stängslade, vilket djurägaren själv hade fått ordna med.

Om tillväxten är tillräckligt bra för en andra skörd kan kommunen erbjuda djurägare en andra omgång slåttervall.

– Det gör vi vid förfrågningar. Det måste göras en översyn av marken först för att se statusen på den, säger Mona Bergius.