Fler kvinnor får antidepressiva - men män mår sämre

Fler kvinnor än män äter antidepressiva och blir diagnosticerade med depression. Trots det visar en befolkningsundersökning att män i större utsträckning skattar sig själva som deprimerade.

8 december 2017 19:00

Enligt forskaren Lena Thunander Sundbom, som arbetar på Gävle universitet men bor i Örsundsbro, kan skillnaden bero på att män inte vågar söka hjälp i samma utsträckning som kvinnor.

– Besvären brukar också direkt tolkas som fysiska hos männen, kommer en man in med diffusa magbesvär tar man exempelvis prover direkt. Kommer en kvinna in med samma besvär får hon troligen mer mediciner för psyket till att börja med, säger Lena Thunander Sundbom.

Forskaren har gjort en befolkningsundersökning där män och kvinnor fått svara på frågor om sin psykiska hälsa och skatta själva hur de mår. Resultatet har forskaren sedan jämfört med hur många män respektive kvinnor som får psykofarmaka utskriven.

Något hon också uppmärksammade i studien var att kvinnor oftare avstod från att ta sina mediciner på grund av de biverkningar som kan komma. När män inte tar mediciner beror det oftare på att de glömmer bort det.

– Det här kan tyda på att kvinnor får för mycket mediciner, eftersom de får mer besvär, säger Lena Thunander Sundbom.

Forskaren, som för några år sedan gjorde en läkemedelsgenomgång bland de äldre i Enköping, kunde se likheter mellan resultaten i genomgången och den nya studien.

– Vi kunde se i genomgången att kvinnor hade mer mediciner, vilket i sig inte är ovanligt. Men vi kunde också se att de åt mer psykofarmaka än männen, säger Lena Thunander Sundbom.

Det var direkt efter läkemedelsgenomgången som forskaren började undersöka den psykiska hälsan och jämföra med vilka som äter antidepressiva.

– Jag blev inspirerad av genomgången och ville fortsätta forska, säger hon.

I den senaste studien undersökte hon också sambandet mellan olika fysiska sjukdomar och depression, den så kallade samsjukligheten.

– Har man två sjukdomar påverkar den ena oftast den andra, de kan förvärra varandra, säger Lena Thunander Sundbom.

De sjukdomar som de som äter antidepressiva mediciner drabbas av skiljer sig även mellan könen, enligt forskningen. Medan kvinnor ofta drabbas av diabetes, hudproblem eller smärta får män problem med epilepsi, ångest och sömnproblem.

– Även i depressionen skiljer det sig mellan män och kvinnor, och egentligen vet man det. Men de diagnoskriterier som finns är enligt kvinnors symtom, då det traditionellt varit kvinnor som haft den här typen av bekymmer, säger Lena Thunander Sundbom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hall

Ämnen du kan följa