Fler åtgärder önskas för säkerhet vid lasarettet

Personlarm till all personal på medicinavdelningarna och till flera yrkesgrupper, och väktare är med då patienter från LVM-hem tas emot.

14 november 2018 21:00

Det är några av åtgärderna som satts in vid lasarettet i Enköping efter händelsen i juni då en patient från Hornö LVM-hem misshandlade två sköterskor. Säkerhetsåtgärder sattes in och nu har all personal på de två medicinavdelningarna personlarm. Dessutom har yrkesgrupperna läkare, sjuk- och undersköterskor och sekreterare oberoende av arbetsplats personlarm.

Eva Telne, förvaltningsdirektör för lasarettet, konstaterar att hot- och våldssituationer har ökat de senaste tre åren.

– Samhällsklimatet har förändrats och respekten för sjukvårds- och annan blåljuspersonal har minskat, säger Eva Telne.

En gemensam plan med rutiner för hur patienter från Hornö ska omhändertas har gjorts av ledningarna för lasarettet och LVM-hemmet.

– Det innebär bland annat att personal från Hornö ska följa med till sjukhuset och att det görs en plan för ömsesidig kontakt under behandlingstiden. Vår personal beställer alltid väktare då personer därifrån tas emot, säger Eva Telne.

Även om patienter från LVM-hemmet är ett återkommande problem när det gäller situationer där hot och våld förekommit, är det inte den patientgruppen som gjort att antalet sådana anmälningar från lasarettet i Region Uppsalas avvikelsesystem ökat de senaste tre åren:

– Hot eller våld kan förekomma även då patienter med missbruksproblem, psykiskt instabila patienter eller dementa patienter behöver vård. Däremot har vi inte haft problem med gängrelaterade hot eller våld, säger Eva Telne.

Mest utsatt är personalen vid akutmottagningen, intensivvårds- och medicinavdelningarna. Entrédörrarna till akuten är låsta dygnet runt, lokalerna är kameraövervakade och väktare finns tillgängliga hela eller delar av dygnet.

– Vi utreder om ytterligare behov finns av fler övervakningskameror och överfallslarm, säger Eva Telne.

Helena Gustavsson är chef på den berörda medicinavdelningen och sade efter händelserna i juni att personalens trygghet självklart påverkats. Hon har varit delaktig i beslut om nya rutiner.

Enikö Kemnes är säkerhetsombud på en av medicinavdelningarna och hennes uppfattning är att personalen känner sig tryggare med de säkerhetsåtgärder som satts in:

– Det är lättare att larma och få hjälp nu och vi beställer väktare när de behövs.

Vi har också fått extra utbildning i hur vi ska bedöma och hantera situationer där det finns risk för hot och våld, säger Enikö Kemnes.

Bakgrund

Natten mellan 24 och 25 juni misshandlades två sköterskor av en patient på en av lasarettets medicinavdelning.

Patienten blev aggressiv och hotfull. En sjuksköterska blev sparkad, slagen i huvudet med en flaska och fick sy ett sår med flera stygn. När sjuksköterskan flydde fick patienten syn på en undersköterska som han fick ned på golvet, sparkade över hela kroppen, hällde handsprit över och hotade tända på med sin tändare.

Patienten dömdes senare för bland annat grov misshandel och olaga hot till rättsmedicinsk vård utan tidsbestämd frigivning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille