Fjärdhundrabo önskar säkrare Änderstaväg

En Fjärdhundrabo har vänt sig till kommunen och föreslagit åtgärder för att göra Änderstavägen trafiksäker.

21 augusti 2019 17:00

Längs vägen finns en skola, en idrottshall, ett äldreboende och en förskola, ett 30-tal bostäder och en handfull företag.

Änderstavägens knappa 1,5 kilometer går från länsväg 254 i Fjärdhundras södra del, fram till korsningen med Mällerstavägen, och beskrivs av förslagsställaren som att "vägen är relativt hårt trafikerad trots att den är smal (knappt att två bilar kan mötas), med många träd som skymmer sikt".

Skribenten påtalar att Stora vägen genom samhället har flera gupp som ska minska hastigheter, men Änderstavägen inget.

Önskemålet är att hastigheten sänks till 30 längs hela vägen, skyltar som varnar för utfarter sätts upp, växtlighet i vägrenar röjs och skymmande träd tas bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille