Få stormskador i Enköping och Håbo

Stormen Alfrida verkar inte ha orsakat några större skador på skogen kring Enköping och Håbo.

11 januari 2019 15:00

Enligt de första bedömningarna från Skogsstyrelsen har omkring 500 000 kubikmeter skog fällts i stormen Alfrida som drabbade stora delar av Uppland hårt.

– Stormen gick över norra Stockholmsområdet in över Knivsta och Märsta och upp mot kusten. Där är skadorna stora, säger Jonas Hesselman, tillförordnad virkesområdeschef för föreningen Mellanskog i Uppland.

Kring Enköping och Håbo har inga större problem rapporterats in gällande skogsskador.

– I Enköping ser vi att enstaka träd har fallit i hyggeskanterna och från Håbo har jag inte hört någonting, säger Jonas Hesselman.

Att Enköpingsområdet sluppit lindrigt undan ser hans om en lättnad då många markägare i trakten drabbades hårt av sommarens torka.

– Det är en spannmålstung region och mång av våra skogsägare är lantbrukare. De har haft ett tufft år och det känns skönt att de slapp den här biten, säger Jonas Hesselman.

Vid Mellanskog kraftsamlar man nu för att hjälpa sina medlemmar med den stormfällda skogen.

– Vi är nästan i stabsläge och gör förflyttningar inom personalen för att avlasta de drabbade områdena, vi vill kunna svara alla skogsägare som tar kontakt med oss, säger Jonas Hesselman.

Fram till midsommar anser han att de stormfällda träden kan ligga innan det blir risk för skadedjursangrepp och dålig kvalitet.

– Förutsatt att man inte rotkapar. Ett träd med rotväta kan hålla sig levande länge och jag tycker man ska vänta till någon vecka innan maskinerna kommer innan man rotkapar. Det är också ett väldigt farligt arbetsmoment och man ska vara två, eller låta maskinerna ta det, säger Jonas Hesselman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund