Dessa gator stängs av

Flera gator stängs av för asfalteringsarbete i nästa vecka.

30 augusti 2019 21:00

Under september och oktober ska gatukontoret lägga ny asfalt på ett antal gator i Enköping. Delar av gatorna kommer att stängas av och framkomligheten för trafikanterna blir begränsad.

Arbetet inleds på måndag och under september månad berörs Fjärdhundragatan från Torggatan till Hettemarksrondellen, Bangårdsgatan från Hettemarksrondellen till Resecentrum, Litslenavägen från JP Johanssons gata till Ekenkällsgatan, JP Johanssons gata från rondell vid Östra länken till Boglösavägen, Gnejsgatan och Granitgatan.

Arbetet på dessa gator beräknas bli klart under september. Under oktober månad ska Klarbärsgatan och Plommongatan på Lillsidan asfalteras.

Aven vissa gång- och cykelbanor asfalteras under hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund