Dessa elevråd får pengar

Elevråden på tre av Enköpings grundskolor får pengar till lokala projekt ute på skolorna. Pengarna går till värdegrundsarbete men också till en skolgårdsfest.

16 maj 2019 13:00

Det är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som har avsatt 60 000 kronor i år till de kommunala grundskolornas elevråd, som har möjlighet att söka bidrag till olika lokala utvecklingsprojekt. I årets omgång har tre skolors elevråd sökt bidrag till aktiviteter för tillsammans 51 000 kronor.

Bergvretenskolans elevråd har sökt bidrag till inköp av böcker som ska komma till nytta i skolans värdegrundsarbete, Berggrunden. Klassböcker ska köpas in till alla klasser och alla årskurser. Tanken är att eleverna ska läsa en klassbok tillsammans med sina lärare. Sedan ska man kunna diskutera och reflektera på olika vis kring boken.

I sin ansökan skriver elevrådet att man till exempel har tänkt sig Hans Roslings memoarbok "Hur jag lärde mig förstå världen" till årskurs 9 och Malala Yousafzais "Jag är Malala" till årskurs 6. Bergvreten får 3 000 kronor till sitt projekt.

Munksundsskolans elevråd har sökt bidrag till att bland annat bjuda in föreläsare till skolan för en nystart av värdegrundsarbetet Grundvattnet. Till det bidrar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 21 000 kronor.

Enöglaskolans elevråd har sökt bidrag till en temavecka i vänskapens tecken. Under temaveckan arrangeras den årligen återkommande tävlingen Talang. En annan aktivitet som planeras är en skolgårdsfest en kväll.

Till den kvällen ska även föreningar och organisationer bjudas in.

Dessutom tänker sig elevrådet en idrottsdag under temaveckan. Eleverna ska kunna prova på olika idrottsaktiviteter under idrottsdagen.

Till denna temavecka i vänskapens tecken, samt till en avslutningslunch i ett trygghetsprojekt, bidrar nämnden med 27 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo