Debatt om landsbygden på föreningsstämma

Klimatfrågan, jobben, och vården blir valets viktigaste frågor, i alla fall om man frågar politikerna på LRF Mälardalens regionstämma.

13 mars 2018 16:14

Det var fullsatt på Kompassens Konferens i Enköping när LRF Riksförbundet Mälardalens regionförbundsstämma gick av stapeln. Utöver den ordinarie stämman där bland annat problem med vildsvin diskuterades arrangerades även en politikerdebatt mellan Centerpartiet, Moderaterna, och de rödgröna. Under debatten diskuterades bland annat den nationella livsmedelsstrategin, Brexit och den framtida gemensamma jordbrukspolitiken inom EU, samt äganderätten och skyddandet av skog.

EP fick tala med debattörerna angående vad som blir den viktigaste valfråga och varför.

Miljöpartiet menar att klimatfrågan är den viktigaste frågan i årets riksdagsval.

– Den viktigaste frågan är klimatfrågan, rent krasst vi måste minska klimatutsläppen nu, och fortsätta den klimatomställning som vi har påbörjat. I klimatfrågan ser vi de stora skillnaderna huruvida man vill satsa på att minska utsläppen radikalt eller inte, säger Niklas Malmberg (mp).

Han får inte medhåll från sin regeringssamarbetspartner.

– Överlag tror jag att hälsa, sjukvård och landsbygdsfrågor kommer vara de viktigaste frågorna, säger Isak From (s).

Centerpartiets representant menar att det finns en konflikt mellan stad och landsbygd, mellan de som har jobb och inte har jobb. Hon hävdar även att tryggheten i landet och grön tillväxt kommer bli viktiga frågor i valet.

– Ska vi klara klimatutmaningarna och skapa ett hållbart samhälle måste vi ha produkter från jord och skogen. Det svenska jordbruket ligger i framkant och allt som vårt samhälle behöver, byggmaterial, textiler och livsmedel, kan den gröna näringarna producera och då måste vi se till att de har bra förutsättningar, säger Kristina Yngwe (c).

Moderaterna menar att jobben blir den viktigaste frågan.

– Jobben är en förutsättning för en god ekonomi. Vi ser att vi är i en högkonjunktur men är på väg in i en lågkonjunktur och alla partier vet om detta. Det finns vissa partier som inte är beredda att jobba för en stabilitet under lågkonjunktur. Man måste jobba för lågkonjunktur i en högkonjunktur. Och därför tror jag att jobben är en förutsättning för att få en stabilitet under lågkonjunkturen, säger Åsa Coenraads (m).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders JS Nilsson

Ämnen du kan följa