De skapar hem för människor i nöd

En katastrof inträffade vid Gånstagården i helgen. En tyfon med följande översvämning, men det var bara en övning.

10 september 2019 19:00

I tre dagar har organisationen ShelterBox Sweden, hållit utbildning för sina volontärer vid Gånstagården utanför Enköping. Deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland har tränat på katastrofhjälp och hur man ska agera för att hjälpinsatserna ska bli rätt.

Specialsydda scenarion har satts upp där deltagarna tränat på hur de ska agera när ett område drabbas av översvämning. Hur man bedömer vem som ska ha hjälp och vilken typ av hjälp som behövs.

– Man lär sig genom att göra och det har varit en strapatsrik helg med oväntade händelser, säger Jan Larsson, Nordenansvarig för ShelterBox.

Den praktiska utbildningen görs för att medarbetarna ska få förståelse för hur det är ute på fältet. Det är bara ett fåtal i organisationen som jobbar i katastrofområdena, de flesta arbetar i hemlandet med information om organisationen och med att samla in pengar.

Anledningen att man förlade utbildningen vid Gånstagården i Enköping är att Enköpingsbon Claes Bergström är logistikansvarig i organisationen och har goda kontakter på orten.

– Jag kontaktade kommunen, som kände till vår verksamhet och upplät mark, och lokalerna i Gånstagården stod OK Enen till tjänst med, säger Claes Bergström.

ShelterBox är en organisation fokuserar på att ge folk hjälp så de kan bygga upp bostäder igen. Man samarbetar i fält med större organisationer, som exempelvis Röda Korset och UNHCR, FN:s flyktingorganisation.

– Vi levererar huskomponenter, specialtält som man kan bo i medan nya hus byggs upp. Men även nödpaket för reparationer av hus och paket med exempelvis vattenrening, verktyg, myggnät och annan utrustning, säger Jan Larsson.

Claes Bergström visar upp en solcellslampa som har stor betydelse i hjälparbetet. Den ger ljus i tälten och gör exempelvis att barn kan sköta sitt skolarbete.

– En bieffekt är även att övergreppen på kvinnor och barn har minskat tack vare lamporna, säger Claes.

Ann Lönnberg, medlem i Ängelholm Bjäre Rotaryklubb som är en av de största bidragsgivarna till ShelterBox Sverige, deltog i utbildningen för första gången.

– Vi blev inkastade i ett rollspel, jag hamnade i en flyktingfamilj med fem personer, det var tufft. Men utbildningen gör att man förstår organisationen och blir inspirerad. Jag kommer inte att jobba ute i fält utan med information, det är där jag gör mest nytta, säger hon.

ShelterBox är en internationell organisation men förhållandevis okänd i Sverige då den bildades här först 2011. Initiativet till organisationen kommer från Rotary som även är huvuddonator för verksamheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund