– Jag blev helt paff! Plötsligt en dag så bankar det på dörren och där står Carl Hermelin som ansvarar för Hugo Tamms fond och ger oss checken på 25 000 kronor. Vi tappade hakan allihopa, berättar Inger Egebrink, ordförande i Villberga hembygdsförening.

Hugo Tamms fond delar varje år ut finansiering till lokala projekt och i år gick pengarna till Villberga hembygdsförening och det arkiv föreningen tillhandahåller. Enabygdsarkivet, som det heter, innehåller allt från gamla fotografier, kartor och utklipp till lokaltidningar från så tidigt som 1880-tal. Det ligger på Storgatan i Grillby och grundades 1956 av Erik Strand. Arkivet har två våningar och besöks av såväl släktforskare som föreningsengagerade. Anita Lindqvist, som är föreningsaktiv, visar runt bland samlingarna av dammiga pärmar. En hel värld uppenbarar sig – det som var Grillby och kringliggande socknar för hundra år sedan fram till i dag.

– Vi har alla nummer av Enköpingsposten från 1882 till 1972. Det känns så roligt att de finns kvar för framtiden, säger Anita Lindqvist.

Artikelbild

| Högar av gamla tidningar i Enabygdsarkivet.

Det som ska digitaliseras är främst tidningsutklippen om socknarna i närområdet. Med den nya finansieringen vill hembygdsföreningen köpa in datorer, verktyg och program som bland annat kan spela över kasettband samt 6- och 16-milimetersfilm till digitalt format. Alla klipp är samlade sockenvis och en pärm i taget ska nu med helt idéella krafter digitaliseras. Klippen ska ut på föreningens hemsida för att bli sökbart för allmänheten i en ny databas där nyckelordssökning kommer att vara möjlig. Pärmen om Löt är redan digitaliserad och flera andra är på väg. I dag gör föreningen allt arbete på egna datorer och på scanners hemma men med de nya medlen kommer mer att kunna göras på plats i arkivet.

– Vi är cirka åtta personer här varje tisdagsförmiddag för att tillsammans gå igenom arkiven och resterande jobb görs hemifrån. För Grillby hjälper det levande arkivet till så att vi kan behålla vår historia, berättar Göran Källgården som är engagerad i föreningen.

– Vi klipper fortfarande ut det som skrivs om närliggande socknarna, tillägger Anita.

De är alla överens om att arkivet är viktigt för att hålla Grillbys historia levande och att bidraget kommit väl till pass.

Artikelbild

| Glada föreningsmedlemmar håller i checken på 25 000 kronor de fått av Hugo Tamms fond.

–Det finns att göra så att säga, tillägger föreningsaktiva Birgitta Gunnarsson med en svepande gest över hyllorna.