Cykelvägen klar nästa vecka

Nu har bygget av den planerade gång- och cykelvägen i Hagalund tagit fart på allvar.

18 juli 2019 19:00

Tunneln under motorvägen vid Barkan, som byggdes för 30 år sedan, kan komma till användning för en större allmänhet.

– Genom detta förbättras möjligheterna att gå och cykla mellan Enköping och industriområdet Hagalund. Framöver är planen att skapa mer permanenta gång- och cykelstråk i takt med att området byggs ut, säger trafikplaneraren Oscar Forss, chef för kommunens trafikenhet.

Enligt Oscar Forss så väntas den grusade cykelvägen vara helt klar i slutet av nästa vecka. Den nya delen går parallellt med E 18 och ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i området.

– Sedan tidigare har vi rustat upp grusvägen mellan Stockholmsvägen och gång- och cykeltunneln.

Oscar Forss berättar att kommunen även har tagit bort en del skymmande vegetation och att tunneln under motorvägen har sanerats från klotter.

– Vi kommer även att komplettera med skyltning och vägvisning, förklarar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand