Kylkedja och temperaturkriterier är punkter som fått anmärkning vid samtliga tre ställen där miljö- och byggnadsförvaltnignen gjorde oanmälda, ordinari kontroller i början av juli.

Bland annat var temperaturen för hög där smörgåsar förvarades på den ena restaurangen. Vid den andra restaurangen var temepraturen för låg i den varma buffén, där fick man även anmärkning på att det förekom flugor över maten.

Vid livsmedelsbutiken förvarades livsmedel i för hög temperatur i en kyldisk där det även förekom flugor. Det fanns brister i städningen i vissa beredningslokaler och det gavs även anmärkningar för bristande märkning och information på bland annat frukt och grönt.

Samtliga avvikelser följs upp vid kommande ordinarie kontroller.