Bra lokal tillgång på bostäder för äldre

Nästan hälften av Sveriges kommuner har brist på särskilt boende för äldre. I Enköping och Håbo ser läget ljusare ut.

18 juli 2019 14:30

I Boverkets årliga enkät har 127 av landets kommuner uppgivit att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre, skriver tidningen Hem & Hyra. Detta är en ökning från förra året då 116 kommuner uppgav underskott.

Enligt undersökningen ser det dock bättre ut både i Enköping och Håbo kommuner. I Enköping finns i dag ett överskott på äldrebostäderna och i Håbo råder balans på marknaden. Båda kommunerna uppger att de både om två och fem år räknar med att ha balans på marknaden.

När kommunerna har brist på särskilda boendeformer för äldre skapar det flera andra problem, till exempel att många äldre tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anette Östlund

Ämnen du kan följa