Äldrevård som stimulerar sinnen

Snart öppnar ytterligare ett nytt äldreboende i Enköping. Villa Idun i nya bostadsområdet Älvdansen nära järnvägsstationen.

29 oktober 2018 06:00

Att Enköpings kommun inte har någon kö till platser på äldreboenden har gjort att de nya boendena får tänka om lite. Attendo ändrar omsorgsboendet Regalskeppsvägen till ett trygghetsboende, vilket EP skrev om nyligen.

Även vårdföretaget Vardaga anpassar i viss mån sitt nya boende Villa Idun till efterfrågan. I grunden är det dock befolkningsutvecklingen som styr planeringen.

– Visst hade det varit optimalt om vi fått ett avtal med kommunen men vi känner oss trygga, det är en tidsfråga innan behovet kommer. Jag får flera samtal om dagen från personer som är intresserade av boendet, säger Niqlas Lundqvist, verksamhetschef vid Villa Idun.

Boendet omfattar 54 lägenheter uppdelade på sex avdelningar på tre våningsplan. Tills vidare kommer två avdelningar att användas för korttidsplatser som det är stor efterfrågan på från många kommuner i regionen.

Vid Villa Idun utgår man ifrån demensvårdens behov och bemötande. Då fungerar boendet även för andra typer av äldreomsorg.

Utformning och färgsättning av boendet är viktigt, från möbler till porslin. Varje avdelning har sin egen färgsättning, det ska vara lätt att orientera sig.

– Vid demens kan sinnesintrycken förstärkas och inredning, exempelvis beslysning och textiler är viktigt, säger Nina Bergström som jobbar som inredare av Villa Idun.

Även konsten på väggarna är vald med omsorg.

– Konsten ska uppmuntra till promenader i korridoren och den är utvald för att stimulera fantasin, säger Nina Bergström.

Måltiderna är också en betydelsefull del inom Vardagas omsorg och maten kommer att lagas till av personalen på respektive avdelning.

– Maten är så viktig för de äldre och man måste ge tid för måltid. Vi vill exempelvis att man bakar här varje dag och tar med de boende i upplevelsen, säger Niqlas Lundqvist.

Personalen vid Idun kommer till en början till stor del komma från demensboendet Rosengården i centrala Enköping som också drivs av Vardaga.

– Då får vi personer som har kunskaper om vårt koncept och arbetssätt, säger Niqlas Lundqvist.

Inom Vardaga driver man Demensakademin där man bland annat jobbar med utbildning och vägledning för både personal och anhöriga.

I den inhägnade trädgården finns växthus, bärbuskar, sittbänkar, en damm och en trehjulig taxicykel att låna. Och Niqlas Lundqvist har fler planer.

– Jag vill bygga en scen här så vi kan ha Allsång på Idun!

Öppet hus i Villa Idun blir det söndagen den 11 november då lokalerna visas upp för allmänheten.

Vardaga

Vardaga är en privat aktör inom äldreomsorgen med omkring 80 boenden i hela landet.

I Enköping driver Vardaga sedan tidigare demensboendet Rosengården med 30 platser, på uppdrag av Enköpings kommun.

Man arbetar utifrån konceptet Den goda dagen, där man utgår från den enskildes behov för en bra dag och där maten är en viktig del och lagas på plats.

Genom sin Demensakademi skapar man ett utbildningskoncept med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Källa: Vardaga.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund