Åkanten vid Klosterparken måste stabiliseras

Prover tas i Enköpingsån för att undersöka hur en stabilisering av åkanten kan göras.

3 april 2019 20:50

Mitt ute på Enköpingsån sitter Martin Lagerkvist och Erik Magnusson från konsultföretaget WSP i en gummibåt och tar upp prover från bottensedimentet i ån.

­– Genom proverna kan man se vilka föroreningar det finns i botten av ån. Det behöver man veta om det ska grävas vid åkanten, säger Martin Lagerkvist.

Prover tas vid elva punkter i ån, ett omfattande arbete som pågår i tre dagar.

Om två veckor kommer även borrprover att tas från botten av ån. Då kommer man att använda en pråm.

Arbetet är en del i den utredning som görs för att kunna stadga upp åkanten vid Klosterparken, mitt emot Hamnmagasinen.

– Det sker en viss erodering av åkanten och för att vi ska kunna behålla utformningen av Klosterparken som den ser ut i dag måste kanten stabiliseras. Det har även tagits bort träd längs kanten och det innebär att rötter som gett stadga har försvunnit, en stabilisering är en förutsättning för att återplanteringar ska kunna göras, säger Elin Dalman landskapsarkitekt vid Enköpings kommun.

Genom den utredning som görs av konsultföretaget WSP får man fram vilka åtgärder som är lämpliga längs ån.

– Och om ån ska muddras så djupet påverkas kan det också påverka strandkanten, säger Elin Dalman.

För att göra åtgärder i anknytning till vatten krävs en vattendom, ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Tidigast 2020 kommer troligen det beslutet.

För allmänheten innebär det inte någon fara att vistas i området.

– Vi vet att det finns en del sprickor i cykelvägen men som det ser ut idag är det ingen fara. Vi spärrar av om det skulle vara osäkert, säger Elin Dalman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund