Älvkarleby brister när det gäller mobbning

Älvkarleby kommun får kritik av DO för bristande rutiner för att ta hand om mobbad personal.
Älvkarleby kommun får kritik av DO för bristande rutiner för att ta hand om mobbad personal.

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Älvkarleby kommun och menar att det finns brister i stödet till anställda som blivit trakasserade.

Diskriminering 11 september 2019 15:30

– Kritiken är allvarlig och vi tar till oss av den och kommer att åtgärda de brister som DO pekar på, säger Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Älvkarleby.

Under 2018 genomförde DO en tillsynsinsats där man undersökte om landets kommuner, regioner och landsting hade riktlinjer och rutiner för att förhindra att personalen utsattes för trakasserier, sexuella övergrepp eller repressalier av olika slag.

Enligt DO:s undersökning är Älvkarleby en av de kommuner som inte följer diskrimineringslagens krav fullt ut. DO menar att det visserligen finns riktlinjer där det framgår att trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier inte är acceptabla. 

Däremot menar DO att det inte finns rutiner som tydligt talar om hur kommunen ska gå till väga och agera när man upptäcker den här typen av beteenden på sina olika arbetsplatser. Vidare menar DO att riktlinjerna inte heller talar om vem den drabbade ska vända sig till om man upplever sig ha blivit utsatt för något kränkande.

 – Här kommer vi att ta fram rutiner som tydliggör, både vad arbetsgivare och anställda ska göra om man upptäcker den här typen av problem. Ingen ska känna sig utsatt på något sätt, säger Marie Larsson. 

DO kommer under 2020 att göra en uppföljning när det gäller Älvkarleby och alla andra myndigheter som fått kritik för att kontrollera vad de gjort när det gäller att följa diskrimineringslagen.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa